TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma 8 maj 2003

TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma 8 maj 2003 Vid dagens ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning för 2002. Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 13 maj 2003. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC fredagen den 16 maj 2003. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Ordinarie ledamöterna Tapio Hintikka, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Eva Liljeblom, Caroline Sundewall, Roger Talermo samt Tom von Weymarn omvaldes. Lars-Eric Petersson hade undanbett sig omval och avtackades av ordföranden. Sven-Christer Nilsson och Paul Smits nyvaldes till styrelsen. Sven- Christer Nilsson är född 1944 och har bl a varit koncernchef på Ericsson. Paul Smits är född 1946 och har bl a varit koncernchef på KPN i Nederländerna. Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 750 000 SEK, vice ordförande 550 000 SEK och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400 000 SEK. De registrerade revisionsbolagen Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Torsten Lyth och Lars Träff, och KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Solveig Törnroos-Huhtamäki och Thomas Thiel, valdes till revisorer för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Fastställdes att ersättning skall utgå till revisorerna på grundval av räkning. För ytterligare information var vänlig kontakta: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar