Bättre och snabbare nummerupplysning

Bättre och snabbare nummerupplysning Idag övergår nummerupplysningen 118 118 i Örebro, Gällivare och Luleå till ett modernare datasystem. Den nya tekniken ger telefonisterna fler sökvägar och högre träffsäkerhet vid sökningarna. För kunden betyder det snabbare service och därmed kortare telefonsamtal. Dessutom införs möjligheten att få uppgifterna skickade till mobiltelefonen via ett SMS- meddelande. Den nya tekniken är ett viktigt verktyg för att kunna ge ännu bättre service åt våra kunder. Flexibla och snabba sökmetoder ger hög träffsäkerhet och därmed ännu högre kvalitet. Det är krav som kunderna ställer på alla som förmedlar information och kunskap idag. Kundens tid är värdefull, och det vet våra telefonister, därför är det viktigt att tekniken hänger med i utvecklingen, säger Lars-Göran Oscarsson som ansvarar för enheten i Örebro. Drygt 150 personer jobbar hos 118 118 i Örebro, cirka 100 personer i Luleå och Gällivare. Varje dygn tar telefonisterna emot cirka 30000 samtal. Enheten servar kunder i Mälardals- och Stockholmsområdet. Telefonisterna har utbildats i det nya datasystemet under tre heldagar. Pensioneringen av vårt gamla tekniksystem innebär att de bästa delarna lever vidare i ny tappning. Sökmotorn är därför ett resultat av vår samlade erfarenhet men förbättrad genom den nya tekniken. Den nya sökmotorn har utvecklats i nära samarbete mellan Telia, ICL och Envilogg. Vi är alla mycket nöjda med resultatet, säger Gunnar Ahlström, ansvarig projektledare för det nya systemet på Telia InfoMedia Respons. Totalt finns 118 118 på tolv orter i Sverige. Tidigare har det nya systemet med ny sökmotor införts i Norrköping, Kristianstad, Helsingborg, Borås och Sundsvall. Under hösten kommer teknikbyte ske successivt i resten av landet. 118 118 är den största tjänsten inom bolaget Telia InfoMedia Respons. 118 118 tar varje år emot ca 55 miljoner samtal. Den ständigt ökande mängden av telefonförfrågningar gör att 118 118 ofta är i behov av att rekrytera nya medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00640/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar