Brasilianska mobiloperatören Tess säljs till Telecom Americas

Brasilianska mobiloperatören Tess säljs till Telecom Americas En principöverenskommelse har tecknats beträffande försäljning av betydande ekonomiska intressen i den brasilianska mobiloperatören Tess S.A. till Telecom Americas. Köpeskillingen uppgår till 950 MUSD, motsvarande drygt 9 Mdr. Telias andel motsvarar ca 62 procent, inklusive det indirekta innehavet via Telia Overseas AB. Affären innebär att tillgångarna i Tess värderats till över 16 Mdr. Tess hade ca 940 000 mobilkunder vid årsskiftet 2000/2001. Försäljningen förutsätter brasilianska myndigheters godkännande, vilket beräknas kunna erhållas i slutet av mars 2001. Telia AB och Telia Overseas AB säljer samtliga preferensaktier (röstsvaga aktier) i Tess. Telia AB och Telia Overseas AB kommer fortsatt att genom ett mindre antal röststarka aktier tillsammans behålla röstmajoriteten i Tess. Försäljningen beräknas påverka Telia-koncernens resultat positivt. Fram till och med tredje kvartalet 2000 var Telias resultatandel i Tess -1029 MSEK. En förutsättning för överenskommelsen är att köparen övertar Telias och Telia Overseas samtliga ekonomiska engagemang i Tess. - En försäljning av Tess skall ses som ett led i Telias strategi att fokusera på mobila nät i Norden, mobila portaler i valda länder i Europa, carrieraffärer i Europa och USA samt bredband i Sverige, kommenterar Telias koncernchef Marianne Nivert. Telecom Americas ägs av Bell Canada International inc (44,3%), América Móvil S.A. de C.V. (44,3%) och SBC Communications Inc. (11,4%). Eventuella frågor från journalister kan besvaras under tisdagen av Telias vd och koncernchef Marianne Nivert efter kontakt med Telias Presstjänst 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00010/bit0001.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar