Delårsrapport januari - mars 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2000 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE, EFTER USTERING FÖR AVYTTRAD VERKSAMHET, MED 5,5 PROCENT TILL 12 857 MSEK REALISATIONSVINSTER GJORDE ATT RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 3 382 MSEK FORTSATT GOD TILLVÄXT FÖR MOBILA TJÄNSTER, INTÄKTERNA STEG MED 25 PROCENT FÖRVALSREFORMEN OCH PRISPRESS MINSKADE OMSÄTTNINGEN INOM FAST TELEFONI I SVERIGE BYTESAFFÄRER HAR GIVIT TELIA TILLGÅNG TILL FIBERNÄT I NORDAMERIKA Perioden i sammandrag Jan-mar Jan-mar Jan-mar MSEK 2000 1999 1998 Nettoomsättning 12 857 12 397 11 338 Omsättningsökning (%) 3,7 9,3 7,2 EBITDA 5 218 2 528 2 554 EBITDA-marginal (%) 40,6 20,4 22,5 Rörelseresultat 3 382 682 742 Rörelsemarginal (%) 26,3 5,5 6,5 Resultat efter finansnetto 3 436 682 688 Räntetäckningsgrad (ggr) 14,7 4,6 4,5 Nettoresultat 2 390 480 487 Resultat per aktie (SEK) 272 54 55 Investeringar 4 644 2 814 2 120 31 mar 31 dec 31 dec MSEK 2000 1999 1998 Balansomslutning 83 305 76 604 67 278 Sysselsatt kapital 57 707 50 936 43 440 Operativt kapital 41 449 39 160 34 921 Räntebärande nettoskuld 7 623 7 527 6 767 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 17,7 14,4 17,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 20,2 14,2 19,2 Soliditet (%) 40,0 41,0 41,5 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,22 0,24 0,24 Antal anställda 30 589 30 643 30 593 Koncernchefens kommentar Våra tillväxtområden uppvisar fortsatt stark utveckling. I den mobila verksamheten ökar försäljningen och resultatet kraftigt. Det sker en snabb ökning av efterfrågan på Internet och bredband. I den internationella car- rierverksamheten ökar försäljningen av bland annat IP-baserad trafik i Eu- ropa. De strategiska satsningar som Telia nu gör på Internet-, bredbands- och carrierområdet syftar till att stärka företagets marknadsposition och tillväxt i ett långsiktigt perspektiv. På kort sikt får detta en negativ inverkan på rörelseresultatet. Den minskade omsättningen för fast telefoni i Sverige skall ses mot bak- grund av förvalsreformen och de prisförändringar som genomförts. Renodlingen av Telias verksamhet fortsätter. Under perioden fattades be- slut om utförsäljning av den svenska kabel-TV-verksamheten, börsnotering av katalogverksamheten samt avyttring av aktieinnehavet i Eircom. Stockholm, 2000-05-08 Jan-Åke Kark VD och Koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar