EU godkänner samgåendet mellan Telia och Sonera

EU godkänner samgåendet mellan Telia och Sonera EU-kommissionen meddelade idag sitt godkännande av samgåendet mellan Telia och finska Sonera. Godkännandet bygger på att Telia och Sonera gjort vissa åtaganden. - Telia har åtagit sig att avyttra mobilverksamheten, butiksrörelsen och den trådlösa LAN verksamheten i Finland. Det sammanslagna bolaget har åtagit sig att förse köparen av mobilverksamheten i Finland med nationell roaming på kommersiella villkor och till rimliga priser om köparen inte redan har ett nationellt GSM-nät i Finland. - Telia har åtagit sig att avyttra kabel-TV-verksamheten i ComHem. - Det sammanslagna bolaget har åtagit sig att säkerställa att dess fasta och mobila nätverksamhet i Sverige och Finland legalt hålls åtskilda från slutkundsverksamheten. Nätbolagens styrelser ska innehålla en extern ledamot utsedd enligt gällande bolagsrätt. Detta åtagande kan omprövas efter fem år. - Det sammanslagna bolaget har åtagit sig att för andra telekomoperatörer i Sverige och Finland, göra sina reglerade fasta och mobila nätgrossistprodukter i Sverige och Finland och internationell GSM- roaming i Sverige och Finland, tillgänglig på icke diskriminerande villkor, dvs på motsvarande villkor som tillämpas internt i det sammanslagna bolaget. När det gäller roamingtjänsten har Telia-Sonera rätt att kräva reciprocitet vad gäller pris, kvalitet och andra villkor. Åtagandet om icke diskriminering gäller under en period om tre år och kan vid eventuell tvist snabbare prövas genom skiljedomsförfarande. Det svenska fasta nätet (Skanova) och de finska mobila näten drivs redan idag separat. Det finska fasta nätet drivs för närvarande i dotterbolag (Sonera Carrier Network). Telias VD och koncernchef Anders Igel och Soneras VD och koncernchef Harri Koponen säger i en gemensam kommenterar: - Vi är naturligtvis glada över att ha fått ett snabbt godkännande av samgåendet mellan de två bolagen. Det ger oss möjlighet att arbeta vidare med sammanslagningen på ett effektivt sätt. Åtagandena är rimliga och vi ser EU:s godkännande som ett betydelsefullt steg för att skapa ett konkurrenskraftigt och starkt telekommunikationsföretag. Telia och Sonera har beslutat att inkludera andra kvartalets resultat i prospektet. Båda bolagen offentliggör sina finansiella rapporter den 25 juli 2002, varefter prospektet uppdateras med denna information och erbjudandeperioden kan inledas. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias Presstjänst, 020-77 58 30, Michael Kongstad, kommunikationsdirektör, Telia, 08-713 64 10, eller Jari Jaakkola, informationsdirektör, Sonera, +358 2040 651 70 Framtidsinriktad information Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information avseende tidsaspekter rörande vissa myndigheters tillstånd till den planerade sammanslagningen av Telia och Sonera, samt framtidsinriktad information avseende tidsaspekter rörande Telias erbjudande till Soneras aktieägare om utbyte av aktier. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med risker och osäkerhet eftersom sådan information är relaterad till, och beroende av, händelser som kommer att ske i framtiden. Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Under det senaste året har vi renodlat koncernen för att fokusera på kärnaffärerna och öka företagets flexibilitet. Våra fyra kärnverksamheter är: Mobil kommunikation, Internet-tjänster, internationell carrierverksamhet och fastnätsverksamhet. Telia är noterat på Stockholmsbörsen. Omsättning jan- mar 2002 var 13 900 MSEK (13 592) och antalet anställda 16 804 (29 936). Omsättning 2001 var 57 196 MSEK och antalet anställda 17 149. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar