Fem bolag inom Enterprises får ny hemvist inom Telia

Report this content

Fem bolag inom Enterprises får ny hemvist inom Telia Av affärsområde Enterprises 27 bolag kommer 5 att få ny hemvist inom Telia-koncernen. Totalt berörs 630 personer inom Telia Research AB, Telia Business Innovation AB, Telia Handel AB, Telia Försäkring AB och Telia Fastigheter AB. För de resterande 22 bolagen kommer Telia efter hand att söka ägarbreddning eller avyttra dem. Avyttringen är ett led i Telias ökade fokusering på kärnaffärerna, då bolagens aktuella verksamheter inte tillhör Telias prioriterade verksamhet. Försäljningen ger en ökad likviditet, och balansräkning och nyckeltal påverkas positivt. Sedan tidigare har In Good Company AB, Telia Kompetens, Svefo AB, Starman Kabeltelevisioone AS och Eniro AB avyttrats eller fått ett breddat ägande. Bolag där avsikten är att söka ägarbreddning är: Com Hem AB, Swedia Networks AB med dotterbolag, DRS-bolagen, Telia Academy AB, Smålandsbörsen Data AB, Telia Trading AB, Combinator AB, Neterna AB, Telia Installation AB, Telia Företagsservice AB, Telia Systems AB, Multicom Security AB, Telia Dokumentation AB, Unite AB, Telia Infomedia Respons AB, Telia Infomedia Partner AB (endast ICS), Telia Prosoft AB, Validation AB, Telia Swedtel AB med dotterbolag, Sergel Kredittjänster AB, Telia Payment Solutions AB och Telia Finans AB. För ytterligare information till journalister kontakta: Anders Bruse, chef affärsområde Enterprises, tel 08-707 52 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01060/bit0002.pdf

Dokument & länkar