Förslag till styrelseledamöter i TeliaSonera

Report this content

Förslag till styrelseledamöter i TeliaSonera Mot bakgrund av kallelse till extra bolagsstämma den 4 november i Telia AB, som annonserats den 4 oktober, och i enlighet med aktieägaravtalet avseende Telia AB mellan den svenska staten och den finska staten, meddelas att följande personer föreslås väljas till styrelseledamöter i Telia AB (TeliaSonera): Tapio Hintikka, Lars-Eric Petersson, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Eva Liljeblom, Caroline Sundewall, Roger Talermo, Tom von Weymarn, Anders Igel. Förslaget stöds av den svenska staten, som innehar 70,6 procent av aktierna i Telia AB. Förslagen kommer att behandlas under punkten 11 c) på dagordningen till den extra bolagsstämman. Valet av föreslagna styrelseledamöter föreslås gälla under förutsättning av och med verkan från det att samgåendet mellan Telia och Sonera genomförts. Kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna: Tapio Hintikka: Föreslagen ordförande. Styrelseordförande i Sonera sedan 2001. Verkställande direktör och koncernchef Hackman Oyj Abp. Född 1942. Lars-Eric Petersson: Föreslagen vice ordförande. Styrelseordförande i Telia sedan 2000. Verkställande direktör och koncernchef Skandia. Styrelseledamot Skandia. Ordförande Högskoleverket. Född 1950. Carl Bennet: Invald som ledamot i Telias styrelse 2000. Styrelseordförande i Boliden, Elanders, Getinge, Högskolan i Halmstad, Lifco, Scanrec och Sorb Industri. Styrelseledamot AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) och SNS (Studieförbundet Näringsliv & Samhälle). Född 1951. Ingvar Carlsson: Invald som ledamot i Telias styrelse 2000. F d statsminister. Styrelseordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning. Född 1934. Eva Liljeblom: Invald som ledamot i Soneras styrelse 2001. Professor i finansiering och chef för Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland. Född 1958. Caroline Sundewall: Invald som ledamot i Telias styrelse 2001. Fristående företagskonsult. Styrelseledamot Lifco och Strålfors. Född 1958. Roger Talermo: Invald som ledamot i Soneras styrelse 2001. Verkställande direktör och koncernchef i Amer Group Plc. Född 1955. Tom von Weymarn: Invald som ledamot i Soneras styrelse 2001. Verkställande direktör och koncernchef i Oy Rettig Ab. Född 1944. Anders Igel: Verkställande direktör och koncernchef i Telia. Invald som ledamot i Telias styrelse 1999. Född 1951. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias presstjänst, 020-77 58 30 Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Under det senaste året har vi renodlat koncernen för att fokusera på kärnaffärerna och öka företagets flexibilitet. Våra fyra kärnverksamheter är: Mobil kommunikation, bredband och Internet, fasta nät samt internationell carrierverksamhet. Telia är noterat på Stockholmsbörsen. Omsättning jan- jun 2002 var 28 231 MSEK (27 795) och antalet anställda 16 561 (22 468). Omsättning 2001 var 57 196 MSEK och antalet anställda 17 149. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00780/wkr0002.pdf

Dokument & länkar