Länsrätten går Telia AB till mötes

Länsrätten går Telia AB till mötes Länsrätten i Stockholm har fattat beslut om att Post- och Telestyrelsens föreläggande om en sänkning av samtrafiksavgifter tills vidare inte ska gälla. Länsrätten går därmed Telia AB till mötes. I sitt överklagande yrkade Telia AB att Länsrätten skulle upphäva Post- och Telestyrelsens beslut från den 31 maj 2000 angående sänkta samtrafiksavgifter. Telia AB yrkade också på att beslutet tills vidare inte skulle gälla, sk inhibition. Något som alltså Länsrätten i Stockholm nu fattat beslut om. Länsrättens beslut innebär inte att ärendet om samtrafiksavgifter är slutgiltigt löst. Gårdagens besked är ett delbeslut som gäller fram tills den slutliga prövningen är klar. För ytterligare information till journalister: Cecilia Giertta, presschef Telia AB 070 593 64 08 Stefan Johansson, bolagsjurist Telia Mobile 070 552 34 27 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT01030/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar