Marie Ehrling ny chef för Telias svenska verksamhet

Report this content

Marie Ehrling ny chef för Telias svenska verksamhet Marie Ehrling kommer den 1 januari 2003 att tillträda som chef för Telias svenska verksamhet. Marie Ehrling kommer att rapportera direkt till Telias verkställande direktör och koncernchef Anders Igel. Marie Ehrling är 47 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Närmast kommer Marie Ehrling från SAS där hon arbetat i ett antal olika befattningar under 20 år. Senast var Marie Ehrling vice koncernchef och operativt ansvarig för SAS Airline, med 22 000 anställda och ca 40 Mdr i omsättning. Inom SAS har Marie Ehrling bland annat också varit ansvarig för mark- och stationsverksamheten, den internationella trafikverksamheten och etableringen av Star Alliance. "Marie Ehrling har med sin breda operativa ledarerfarenhet och erfarenhet från förändringsarbete inom tjänsteföretag mycket goda förutsättningar som chef för Telias svenska verksamhet", säger Telias verkställande direktör och koncernchef Anders Igel. "Hennes erfarenhet från internationellt arbete och samarbete på nordisk nivå liksom inom Star Alliance kommer att vara viktig för Telia." Efter det planerade samgåendet mellan Telia och Sonera kommer Marie Ehrling att ansvara för resultatenheten TeliaSonera Sverige. I enheten, som just nu etableras, ingår från och med den 1 januari 2003 Telias verksamhet i Sverige inom fast och mobil telefoni samt internettjänster. I resultatenheten ligger även de svenska fasta och mobila näten. Den svenska verksamheten omsatte under 2001 ca 46 Mdr och har ca 13 000 anställda. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias presstjänst, tfn 020-77 58 30 Utlåtanden om framtidsutsikter Detta meddelande kan innehålla utlåtanden om framtidsutsikter gällande Telias bytesanbud till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Sonera. Utlåtanden som inte är strikt historiska till sin natur, inkluderande utlåtanden om vad Telia och Sonera tror och förväntar sig, utgör utlåtanden om framtidsutsikter. På grund av deras natur innefattar utlåtanden om framtidsutsikter risker och osäkerhet, eftersom de har att göra med händelser i framtiden och beror på framtida omständigheter. Telia och Sonera har ingen skyldighet, och avsäger sig specifikt skyldighet från att uppdatera eller ändra sina utlåtanden om framtidsutsikter på grund av ny information, framtida händelser eller av annan orsak. Begränsningar på vissa personers möjligheter att delta i bytesanbudet På grund av begränsningar i värdepapperslagstiftning i Australien, Särskilda Administrativa Regionen Hong Kong inom Folkrepubliken Kina, Italien, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika kommer bytesanbudet inte att utsträckas till personer som har sin registrerade adress eller sin hemvist i Australien, Särskilda Administrativa Regionen Hong Kong inom Folkrepubliken Kina, Italien, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika. Observera Kombinationen av Sonera och Telia kommer att genomföras som ett utbytesanbud som görs av Telia till alla Soneras aktieägare. Detta meddelande är varken ett anbud att köpa eller en marknadsföring av ett anbud att sälja aktier i Sonera. Anbudshandlingen som hänför sig till detta bytesanbud finns tillgänglig på följande ställen: Nordea Bank Finland Abp:s förmögenhetsförvaltningskontor, Andelsbankernas och Okopankki Oyj:s värdepapperskontor, på HEXGate, Fabiansgatan 14, 00130 Helsingfors samt över Internet på adressen www.telia.com/investorrelations och www.sonera.com/exchangeoffer. Innehavare av värdepapper i Sonera bör läsa anbudshandlingen noggrant innan beslutande om godkännande av anbudet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar