Netia deltar inte i anbudsgivningen för UMTS-licens i Polen

Report this content

Netia deltar inte i anbudsgivningen för UMTS-licens i Polen Telias satsning i Polen, Netia Holdings SA, meddelar idag att man inte kommer att delta i anbudsgivningen för UMTS-licens i Polen. Netias beslut baseras på den svaga lönsamhet som projektet kan förväntas få enligt företagets analys och erfarenhet och påverkas också av den otydlighet som präglar regelverket och de opreciserade villkoren för roaming och samtrafik för dem som söker licens för UMTS enligt det anbudsunderlag som nyligen presenterats. Netia har under flera månader gjort noggranna förberedelser för att lämna in ett anbud för UMTS-licens. Efter ingående överväganden av villkoren i anbudsunderlaget, och efter överläggningar med jurister och konsulter, har Netia emellertid beslutat att varken bilda ett eget konsortium eller ansluta sig till andra konsortier som inbjudit Netia att medverka. Företaget oroas särskilt av kvarstående oklarheter i regelverket, som enligt Netias uppfattning utgjort hinder för verksamheten, exempelvis när det gäller långdistanstelefoni, och av flera oklarheter i anbudsunderlaget. Hit hör bristen på tydliga regler för roaming mellan GSM-operatörerna, vilket är en fråga som har nära samband med den generella bristen på klara polska regler för samtrafik mellan operatörerna. Den andra avgörande faktorn bakom Netias beslut är den dåliga lönsamheten som en UMTS-investering förväntas få, med tanke på att staten kommer att bevilja fem istället för fyra licenser och kräver en hög licensavgift. - De anbudsvillkor som gäller för närvarande uppfyller inte de krav Netia har på en lönsam affärsuppgörelse och det saknas ett tydligt underliggande regelverk. Netia kommer dock att fortsätta med sin framgångsrika strategi att vara Polens bästa alternativa operatör för kommunikation med tal, data och IP-tjänster, och att dra nytta av den snabba tillväxten på den polska telekommarknaden, förklarar Clas Hygrell, ansvarig för Telias Polensatsning. Netia kommer att fortsätta söka en mobil exponering i Polen. För ytterligare information till journalister kontakta: Clas Hygrell, Polenansvarig Telia AB, tel: 08-713 60 53, 070-623 60 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar