Skanova kämpar med sviterna av åskveckorna

Report this content

Skanova kämpar med sviterna av åskveckorna Telekunder - framför allt på västkusten tvingas vänta på att telefonerna ska fungera igen. Åskan har ställt till det rejält för Skanova, bolaget som ansvarar för den absoluta majoriteten av Sveriges telenät. Trots att solen lyser från klarblå himmel är spåren efter åskan förödande på framför allt västkusten. I dagsläget räknar man med att ca 3500 kunder på och kring Uddevalla, Orust och Sjuhäradsområdet inklusive Borås är utan fast telefon. Totalt är ca 7000 kunder i landet utan telefon vilket är 5 gånger mer än normalläget. - Värst drabbade är boende på Orust som vi redan nu måste förbereda för en väntetid på upp till 2 veckor innan alla fel är avhjälpta. Lite lindrigare blir det för kunderna i Sjuhäradsbygden som troligen kommer att vara helt avhjälpta om ungefär en vecka. Dessa tider gäller dock under förutsättning att inga nya oväder inträffar, berättar Roland Johansson, driftchef på Skanova. För att komma till rätta med situationen har Skanova, ökat antalet servicetekniker och just nu arbetar man med ordinarie arbetsstyrka plus ytterligare 100 personer. Semestertider har försvårat bemanningsfrågan men övertid och ändrade semesterperioder är några åtgärder som tillgrips. - Ett åsknedslag orsakar flera fel samtidigt som kräver ett ibland tidsödande handarbete av tekniker. Fel som uppstår i andra fall är ofta mycket lättare att åtgärda och kräver ibland inte ens att någon besöker platsen utan kan rättas till genom fjärrstyrning. Därför släpar felavhjälpningen i dagsläget och Telias och andra telebolags kunder tvingas vänta länge på hjälp. De många felen leder också till långa svarstider i de kundtjänster dit kunderna vänder sig för att felanmäla, men vi kan bara mana till tålamod och fortsätta göra vårt bästa i kampen mot vädrets oerhörda makter, tillägger Roland Johansson. Frågor från journalister besvaras av: Roland Johansson, driftchef Skanova 020-77 58 30 Fakta om Skanova. Driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet-, och bredbandstjänster och ingår i Teliakoncernen . Företaget säljer allt från oförädlade produkter (plats i kabel-trummor, svartfiber etc) till förädlade produkter färdiga att använda (telefoni, Internet etc.) Kunder är teleoperatörer och service providers. Med teleoperatör avses aktörer på den svenska marknaden, som själva hanterar och driver nät samt nätlösningar. Service providers är aktörer, som inte har eller vill ha egna nät eller egen tjänsteproduktion, men vill mark-nadsföra sig till sin kund via det egna varumärket ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00510/wkr0002.pdf

Dokument & länkar