Skanova presenterar utredning av Uppsala-avbrottet

Report this content

Skanova presenterar utredning av Uppsala-avbrottet Idag presenterar Skanova sin utredning av teleavbrottet i Uppsala för PTS. Det var 2 oktober som 230 000 hushåll och företag i och kring Uppsala påverkades. Den direkta orsaken till avbrottet var en kraftig spänningsvariation i elnätet. Skälet till att så många omfattades av felet finner man dock i delar av telenätet. Vad hände? 40 000 kunde inte ringa alls under avbrottstiden, övriga 200 000 påverkades i olika utsträckning. Ingen kunde nå 112. Vad som snabbt eskalerade till en krissituation inträffade klockan 16:45 då telestationerna på Hjalmar Brantings gata och Dragarbrunnsgatan i Uppsala slogs ut av en kraftig spänningsvariation i elnätet. Nätbrytarna - som är en säkerhetsutrustning för att skydda personal och utrustning - utlöstes och stängde av strömmen till stationerna. På båda stationerna startade reservaggregat, men på Hjalmar Brantings gata löste ytterligare en säkerhetsanordning ut - ett överströmskydd. Detta gjorde att reservkraften omedelbart stängdes av. Varför är fortfarande inte klarlagt. Man vet att det fungerade vid ett test 24 september. Man har funnit felaktiga kretskort i ett batteri och bytt utrustningen för säkerhets skull, även om man inte tror att det påverkat händelseförloppet. Varför tog det så lång tid? Felet hade kunnat åtgärdas snabbare om Skanova lyckats nå teknikerna i området. Men varken mobiltelefoni eller fasttelefoni fungerade. Istället tillkallades tekniker från Stockholm och Västerås. Detta försenade naturligtvis felavhjälpningen och har också föranlett Skanova att etablera alternativa utkallningssätt av tekniker. Att starta om en station tar därtill ca en timme. Varför omfattades så många? När ett telefel uppstår dirigeras telefonitrafiken i normala fall om till andra delar av nätet. På grund av tidigare underhållsarbeten var dock signalsystemet mellan de två stationerna inte återställt den 2 oktober. Därför misslyckades omdirigeringen och ledde till att felet fick så stor omfattning. Signalsystemet kommer att vara åtgärdat 31 oktober. Klockan 21:00 flöt större delen av teletrafiken normalt igen. Sammanfattning: · Fortsatt felanalys pågår för att förstå varför spänningsfelet kunde få sådana effekter i de två huvudstationerna · Alternativa utkallningsvägar är under utveckling · Senast 31 oktober skall möjlighet till omdirigering vid fel vara säkerställd. · För ytterligare information till journalister kontakta: Charlotte Löfgren, presschef Skanova, 08-713 28 40 Fakta Skanova Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet- och bredbandstjänster, är ett fristående nätgrossistbolag inom Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Vår målsättning är att tillfredställa ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2700 medarbetare och omsätter 21,8 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar