Speedy Tomato AB (TeliaGrp) och Oliweb S.p.a.(Olivetti Grp) samtalar om partnerskap i Italien

Speedy Tomato AB (TeliaGrp) och Oliweb S.p.a.(Olivetti Grp) samtalar om partnerskap i Italien Telias mobila portal Speedy Tomato inleder idag samtal med italienska internet bolaget Oliweb S.p.a(Olivetti Grp), om att gemensamt lansera och driva portalen speedytomato.it. Ett framtida partnerskap innebär att Speedy Tomato får en marknadsledande partner med lokal kännedom som hjälper till att definiera ett bra innehåll. Parterna har undertecknat ett så kallat MoU (Memorandum of Understanding), vilket ger Oliweb en exklusiv förhandlingsrätt med Speedy Tomato i Italien. - Jag är mycket nöjd att vi fått till stånd diskussioner med Oliweb. Det är just den här sortens partnerskap och samarbeten som kommer att göra vår portal stark och intressant, säger Zeth Nyström, VD på Speedy Tomato AB. Speedy Tomato ska under det kommande året lanseras på ett flertal marknader i Europa. Att samarbeta med lokala innehålls- och teknikleverantörer är Speedy Tomatos strategi för att garantera en hög kvalitet och erbjuda marknadens bästa portal. - Vi vill med ett engagemang och partnerskap i Speedy Tomato säkerställa vår närvaro inom mobilt Internet på vår hemmamarknad. Utifrån vår roll som aktiv aktör på den italienska marknaden ser vi att mobilt Internet är ett komplement till våra mer traditionella internet tjänster, säger Anders Berggren, VD på Oliweb S.p.a. Tjänsterna i Speedy Tomato ska stötta människor i deras vardag och i deras umgänge med vänner och familj. Tekniken ska vara lätt att ta till sig och fylla ett behov hos användaren. Exempel på tjänster är personlig kalender och adressbok, e-post direkt till mobilen, individuellt anpassade nyheter, annonser från personligt utvalda företag, nyheter om finans, sport, mm. Speedy Tomato AB grundades i september i år och är ett av Telia helägt dotterbolag. Bolaget kommer i slutet av år 2000 att ha runt 70 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Danmark och Finland. Olivetti är Italiens största telekomföretag med intäkter överstigande 238 miljarder SEK (28.2 miljarder euro) och ca 135,000 anställda. Olivettis kärnverksamhet är tjänster inom fast och mobil telekom-munikation samt Internet. Oliweb S.p.a. är ett företag i Olivetti Gruppen med huvudsaklig affärsinriktning mot internet projekt samt internet relaterade tjänster. För ytterligare information till journalister: Zeth Nyström, VD Speedy Tomato, telefon: +46 703 37 55 77 Anne Liljeroth, PR ansvarig Speedy Tomato, telefon: +46 706 82 71 51 Anders Berggren, VD Oliweb S.p.a , telefon: +39 0125 52 27 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar