Storsatsning på administrativ outsourcing i nytt bolag

Report this content

Storsatsning på administrativ outsourcing i nytt bolag If, Skandia, Telia och WM-data bildar ett gemensamt bolag för outsourcing av affärsstödjande tjänster. Bolaget ska erbjuda ett totalansvar för att organisera och leverera kundens hela behov av administration, så att kundföretagen kan fokusera på sina kärnverksamheter. Marknaden för outsourcing av affärsstödjande processer, baserat på avancerat IT-stöd, växer snabbt i Sverige och internationellt. Allt fler aktörer utvecklas från att ha varit koncentrerade på en eller ett fåtal tjänster, s k single services till att erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, s k multiple services. För att snabbt kunna ta tillvara på möjligheterna i den växande marknaden bildar If, Skandia, Telia och WM-data ett gemensamt bolag. VD för det nya bolaget blir Kristian Rothoff som kommer från en befattning som VD i Olsten Sverige. Tidigare har han bl a arbetat som marknadschef i Falck Security Sverige och som VD i Viking Line i Skandinavien. Kristian Rothoff säger i en kommentar: "Efterfrågan på den här typen av tjänster växer snabbt både i Sverige och internationellt. På den svenska marknaden är det nya bolaget det första stora i sitt slag. Vi räknar med att snabbt uppnå synergier och kunna växa vidare mot såväl befintliga som nya kunder. Vi siktar på att bli ett naturligt första alternativ som outsourcingpartner till tjänsteföretag, inte minst inom den nya ekonomin." Det nya bolaget får genom att överta de fyra ägarnas nuvarande bolag för affärsstödjande tjänster snabbt ett brett produkt/tjänstesortiment och en god kundbas. Bolaget erbjuder bl.a. tjänster inom områdena ekonomi, personaladministration, cash management, kontorsservice, inköp och IT- stöd. Det nya bolaget tar över Ackuratess Administration AB från If/Skandia, IN Good Company AB från Telia och WM-data Företagsservice AB från WM-data. Ägarnas ambition är att det nya företaget ska vara en ledande aktör på den s k business outsourcing-marknaden, i ett första steg i Sverige. Bolaget ska i ett andra steg även kunna följa sina nuvarande och nya kunder på både de nordiska och internationella marknaderna. Detta är en helt ny företagstyp i Sverige. Genom denna satsning kan If, Skandia, Telia och WM-data ytterligare renodla och fokusera på sina kärnverksamheter samtidigt som de nu får ett tydligt och synligt värde även på den affärsstödjande verksamheten i det nya bolaget. Det nya bolaget får ca 1000 medarbetare varav ca 250 kommer från Ackuratess Administration, 600 från IN Good Company och 150 från WM-data Företagsservice. Ägarförhållandena i det nya bolaget blir Telia och WM-data med 1/3 vardera och If och Skandia med 1/6 vardera. Ambitionen är att senare bredda ägandet. "Det nya bolaget kommer att få kraftfulla resurser för att vidareutveckla nuvarande och framtida tjänsteutbud. Det ger oss tillgång till än mer högkvalitativa tjänster till konkurrenskraftiga priser från en och samma leverantör, något som vi skulle ha svårt att klara av internt", säger Marianne Nivert, vVD i Telia. "Vår bedömning är att det nya bolaget har förutsättningar att bli en betydande aktör på marknaden inte bara i Sverige utan också i Norden. Verksamheten får bättre möjlighet att utvecklas inom sitt expansiva område och att attrahera nya kunder i en snabbare takt än vad varje bolag skulle klara på egen hand" säger Ola Ramstedt vVD i Skandia och styrelseordförande i Ackuratess Administration. "Att outsourca IT-funktioner har blivit vanligt under senare år och att nu ta in externa leverantörer av affärsstödjande tjänster är en naturlig utveckling som redan tagit rejäl fart, speciellt i USA. Det nya bolaget med så starka partner skapar intressanta utvecklingsmöjligheter på både kort och lång sikt" säger Lars Harrysson, VD i WM-data. Dessa bildar det nya gemensamma bolaget: Ackuratess Administration AB har som affärside att vara komplett leverantör av affärsstödjande processer, baserade på starkt IT-stöd, till sina kunder inom områdena Ekonomi, Cash Management, Personal, IT-tjänster, Kontorstjänster samt Inköp. Ackuratess bildades 1999 och har ca 250 anställda. VD är Håkan Halén. Ingood Company AB är ett rikstäckande outsourcingföretag med kompetens inom löner, personaltjänster, ekonomi, telefoni, support kring arbetsplatsen samt arkiv- och dokumenthantering. IN har ca 800 medarbetare. VD är Margareta Hansson. WM-data Företagsservice AB bildades 1998 för att ansvara för WM-data koncernens administrativa tjänster inom områden som Inköp, Lokaler, Kontorsservice, Intranät, Information, m m. Bolaget har ca 150 medarbetare fördelade på ett antal orter i Sverige. VD är Anette Wesslén. För ytterligare information var vänlig kontakta: Ola Ramstedt, vVD, Skandia, tel 08-788 31 03 Birgitta Hammarström, presschef Skandia, tel 08-788 27 55, 070-378 27 55 Anders Bruse, VD AO Enterprises, Telia, tel 08-707 52 45 Kjell Lindström, chef Public Affairs Telia, tel 08-713 64 98, 070-595 44 30 Leif Carlsson, ekonomidirektör WM-data, tel 08-670 2035 Crister Stjernfelt, informationsdirektör WM-data, tel 08-670 20 55, 070- 320 26 00 Tom Rathke, ekonomidirektör If, tel 08, tel 08- 788 32 25 Helena Dyrssen, chef koncerninformation If , tel 08-788 23 35, 070-529 23 35 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar