Telia AB:s ansökan om notering inlämnad till Helsingfors Börs

Telia AB:s ansökan om notering inlämnad till Helsingfors Börs Telia har idag inlämnat ansökan om notering till Helsingfors Börs. Noteringen av Telia på Helsingfors Börs är ett led i samgåendet mellan det svenska bolaget Telia och det finska bolaget Sonera och kommer att verkställas såvida det byteserbjudande som Telia i anknytning till samgåendet har gett till innehavare av Soneras värdepapper fullföljs. Telia ansöker om notering på huvudlistan av Telias aktier under symbolen TLS1V och en ny Telia-optionsserie 2002/2005:A, vilka erbjuds i utbyte för Soneras listade optionsrätter 1999A, under symbolen TLS1VEW102. Telias värdepapper som listas på Helsingfors Börs kommer att ha samma identifikationsnummer (ISIN-kod) i Finland och i Sverige. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar