Telia Bokslutskommuniké januari-december 2000

Telia Bokslutskommuniké januari-december 2000 · Stark försäljning inom prioriterade områden: Mobil telefoni +42 procent, Nätgrossist Sverige +62 procent, International Carrier +32 procent · Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 54 064 MSEK, en ökning med 4,5 procent för jämförbara enheter · Den positiva EBITDA-trenden från tredje kvartalet håller i sig. Underliggande EBITDA ökade +13 procent fjärde kvartalet och uppgick för helåret till 13 087 MSEK · Rörelseresultatet ökade till 12 006 (5 946) MSEK · Principöverenskommelse med Tele2 om samverkan i utbyggnaden av UMTS-nät i Sverige · Principöverenskommelse i februari 2001 om försäljning av mobiloperatören Tess Teliakoncernen fortsätter att visa en stark tillväxt inom sina prioriterade områden. En mycket starkökning av antalet mobilkunder (+1 712 000) i Sverige, Norge och Finland resulterade i kraftig omsättningsökning inom mobil telefoni (+42 procent). Under året förvärvades mobiloperatören NetCom ASA i Norge och Telia stärkte därmed sin ställning ytterligare på den nordiska mobilmarknaden.International Carrier är en av få operatörer som kan erbjuda telefoni, IP-trafik och nätkapacitet på egen paneuropeisk infrastruktur. - Den starka tillväxten inom mobil kommunikation, etableringen av Telia på den internationellacarriermarknaden och nya bredbandstjänster för konsumentmarknaden i Sverige skapar goda förutsättningar för fortsatt intäktstillväxt, säger Marianne Nivert, Telias vd och koncernchef. - Det är glädjande att vi förstärkt marginalerna inom fasta tjänster i Sverige, trots stora prissänkningar och ökad konkurrens. Tillsammans med fortsatt effektivisering förväntas detta resultera i fortsatt god lönsamhet. - Den renodling och omstrukturering som pågår kommer att frigöra resurser för utveckling av koncernens kärnaffärer, helt i linje med vår strategi. För ytterligare information till journalister var vänlig kontakta Presstjänsten 020-77 58 30 Vi påminner om att presskonferensen i anslutning till bokslutskommunikén äger rum i Visionscenter, Hörsalen på Vitsandsgatan 9, hus M i Farsta klockan 13.00 idag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00050/bit0001.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar