Telia fastställer introduktionspriset för Eniro AB

Telia fastställer introduktionspriset för Eniro AB Styrelsen för Telia AB (publ) offentliggör introduktionspriset i samband med noteringen av Eniro AB, Nordens ledande leverantör av katalogtjänster och relaterade Internettjänster. Erbjudandet om att förvärva aktier i Eniro har fulltecknats. Priset har via ett anbudsförfarande fastställts till 84 kronor per aktie, vilket mot- svarar en värdering av bolaget till 12,6 miljarder kronor. Erbjudandet om- fattade 75 150 000 aktier, motsvarande 50,1 procent av kapitalet i Eniro. Vidare har Telia givit Carnegie och Morgan Stanley Dean Witter en option att förvärva ytterligare 11 272 500 aktier för att täcka övertilldelning. Telia erhåller 6,1 miljarder kronor från försäljningen efter försäljnings- omkostnader. Aktierna kommer från och med idag att handlas på OM Stockholmsbörsens O- lista under symbolen ENRO. Eniro publicerar årligen 700 katalogtitlar i nio länder i Norden, Baltikum och Östeuropa. Eniros varumärken i Sverige är Gula Sidorna, Din Del och Emfas. Eniro är därtill ledande på den europeiska marknaden för katalog- tjänster på Internet eller via mobiltelefon. Carnegie och Morgan Stanley Dean Witter har varit joint global coordina- tors och book-runners. Deutsche Bank, Enskilda Securities och UBS Warburg har varit co-lead managers. Försäljningen av Eniro är ytterligare ett steg i Telias strategi att fo- kusera på kärnverksamheten. Hittills i år har Teliakoncernen avvecklat sina intressen i IN Good Company, Starman i Estland och SVEFO För ytterligare information kontakta: Telias presstjänst, tel 020-77 58 30 Eniros presstjänst, tel 08-634 70 06 Telia är Nordens ledande Internet- och kommunikationsföretag. Vår idé är att utveckla och driva den absoluta spetstekniken i ett utpräglat mänsk- ligt perspektiv. Vi vill skapa en ny värld där människor kan frigöra sina möjligheter, privat och i arbetet. Omsättningen 1999 uppgick till 51 121 MSEK och antalet anställda var ca 30 600. Telia är sedan 13 juni år 2000 noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Eniro AB är Nordens ledande katalogföretag, offline och online. Verksamhe- ten omsatte 1999 2 649 MSEK och har 2000 medarbetare i nio länder - Nor- den, Baltikum och Östeuropa. Eniros varumärken i Sverige är Gula Sidorna, Emfas och DinDel. Totalt tillhandahåller Eniro 700 katalogtitlar som dist- ribueras i 24 miljoner exemplar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar