Telia instiftar kommunikationspris

Telia instiftar kommunikationspris Telia instiftar Telia Communication Prize. Priset, en handblåst glasskulptur, ska årligen delas ut till företag som förtjänstfullt integrerat kommunikationen i sin dagliga verksamhet. De företag som tar hem priset ska ha påvisat hur kommunikationslösningarna stärkt företagens affärer. - Vi prioriterar funktion och affärsnytta framför fläkt och flärd. Det går att göra bra affärer genom effektiva och kreativa kommunikationslösningar. Med priset vill vi belysa företag som exemplifierar detta och inspirera andra företag att följa efter, säger Erik Heilborn, chef för Segment Företag i TeliaSonera och ordförande i juryn för Telia Communication Prize. Premiäråret delas priset ut i tre branscher; advokatbyråer, resebyråer och tekniska konsultbyråer/arkitekter. - Priset är branschspecifikt eftersom behoven mellan olika branscher är så pass skiftande. Vi har valt tre kommunikationsintensiva branscher där det finns möjligheter att göra stora verksamhetsvinster med genomtänkta kommunikationslösningar. Kommunikationslösningarna som ska bedömas av juryn kan vara både externa och interna och beröra telefoni eller Internet såväl fast som trådlöst. Bland jurymedlemmarna finns förutom Erik Heilborn, också Indra Åsander, chef för Segment Privat i TeliaSonera, Susanne Krutrök, informationschef för MyTravel, Jan Kallberg, IT-jurist, Erik Hovlin, vd för Nyréns arkitektkontor samt Sven Lindmark, tekn dr på Chalmers. - Effektiva kommunikationslösningar har blivit ett viktigt verktyg för att göra bra affärer. Det ska bli intressant att vara med och välja ut företag som exemplifierar detta, säger Sven Lindmark. Anmälningar till Telia Communication Prize 2003 görs på www.telia.se/foretag2003. Sista anmälningsdag är den 20 mars 2003. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Ingela Schönning, pressansvarig TeliaSonera Sverige, tfn: 020 77 58 30 TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSoneras huvudinriktning är att bättre tillmötesgå sina kunder inom kärnverksamheten och att skapa värde för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2001 var 80,9 miljader SEK (EUR 8.9 miljarder) och antalet anställda 30 juni 2002 var 30 045. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar