Telia IT-Service lanserar en ny helpdesk-tjänst för telefoni - Telia Judit

Telia IT-Service lanserar en ny helpdesk-tjänst för telefoni - Telia Judit Telia Judit förenklar och effektiviserar användarnas kontakt med sin teleavdelning. Genom god ordning och reda får kunden en enkel och effektiv hantering av sin telefoni, vilket i sin tur innebär en ekonomisk besparing. - Vi agerar som kundens teleavdelning för alla frågor som rör telefoni, och kundens användare får ett enda ställe att vända sig till, säger marknadsdirektör Ingrid Bergkvist. Telia Judit innebär att kundens användare: * alltid vet vart de ska vända sig, * alltid får svar oavsett tidpunkt på dygnet, * får nödvändig information från ett och samma ställe, * får en förenkling och en effektivisering av sitt vardagliga arbete. Telia Judit innebär att kunden får: * koordinering av olika leverantörers service-, drift- och orderåtaganden, * hjälp att hålla kontroll på telekostnader, * hjälp att hantera möjligheten till debiteringsfördelning, * sina nätverk multidimensionellt dokumenterade, * underlättande hjälp vid inköp, * möjlighet att sänka sina kostnader eller bättre nyttja investeringar, * hjälp med att säkra att leverantörerna håller löften enligt avtal. Om Telia IT-Service AB Telia IT-Service är ett av Sveriges största serviceföretag inom IT- området, med en omsättning på 2,4 miljarder kronor 1999. Affärsidén är att med moderna IT-servicelösningar inom tele och data skapa en kostnadseffektiv IT-miljö och en väl fungerande IT-vardag för kundernas verksamhet och användare. Telia IT-Service har ca 1 100 anställda och erbjuder service på över 50 orter. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telia IT-Service, marknadsdirektör Ingrid Bergkvist, 08-456 12 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar