Telia kopplar upp studenter i Baltikum till nätet

Telia kopplar upp studenter i Baltikum till nätet Telia International Carrier kopplar upp de baltiska staterna till Europas universitetsnätverk GÉANT. Det är första gången de baltiska länderna får tillgång till ett nätverk av denna storleken. Nu blir universiteten i Baltikum en del av det europeiska nätet. GÈANT-nätverket förser universiteten i Europa med datakapacitet som underlättar kommunikation och informationsutbyte mellan studenterna. GÉANT-nätet är en av de mest avancerade IP-infrastrukturer som finns i världen och nätet når över 3 000 forsknings-enheter och universitet i över 30 länder. Genom avtalet mellan Telia och DANTE får nu universiteten i Estland, Lettland och Litauen möjlighet att använda GÉANT-nätet. - Vi ser fram emot att kunna ge universiteten i de tre baltiska länderna tillgång till ett av de mest sofistikerade IP-nätverken i Europa, säger Erik Heilborn, VD för Telia International Carrier. Vi ger studenterna möjlighet att utbyta idéer och kunskaper över landsgränserna. Avtalet med DANTE är ett betydande steg framåt i syfte att utvidga GÉANT- nätverket till Baltikum. Studenter i Estland, Lettland och Litauen kan nu ta in på försprånget som resten av Europa har när det gäller tillgång till Internet. Användningsområdena för GÉANT-nätverket är i princip gränslösa. Nätverket, som är icke-kommersiellt, är en plattform för informationsutbyte inom alla ämnesområden. Man kan också köra kapacitetskrävande program över nätverket, vilket ger forskare möjlighet att samarbeta med projekt, trots att de sitter på ett stort geografiskt avstånd. Om Telia International Carrier Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Mark Vadasz, Public Relations Director, Telia International Carrier, tfn: 020-77 58 30, e-post: mark.m.vadasz@telia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar