Telia Mobile möter efterfrågan på mobilt internet och WAP

Telia Mobile möter efterfrågan på mobilt internet och WAP Telia Mobile gör plats för det ökade intresset för mobila Internettjänster genom att erbjuda två nya mobilabonnemang från DOF. Mobiltelefonen och Internet är ett självklart inslag i många människors vardag och redan idag kan mobiltelefonen användas till långt mycket mer än att prata. * När DOF introducerades i februari 1998 utgjordes målgruppen av teknikintresserade så kallade kommunikationsintensiva mobiltelefonanvändare. I dag ser verkligheten annorlunda ut, säger Erik Hallberg chef för Telia Mobile marknad och försäljning. Allt fler mobiltelefonanvändare visar intresse för att prova tjänster som att få nyheter till telefonen, WAP eller kanske använda mobiltelefonen till att betala räkningar. Det ökade intresset vill Telia Mobile möta med mobilabonnemanget DOF i ny form. DOF förpackas i två nya erbjudanden DOF 1 och DOF 2 som båda har lägre inträdes- och månadsavgift än det tidigare erbjudandet. I DOF 1 ingår bas- och tilläggstjänster. I DOF 2 ingår bastjänsterna, tilläggstjänster kan köpas till. Bland bastjänsterna finns t ex ett mobilt multimediapaket med mobilt internet, WAP och Unified Messaging (UM). * Det tidigare DOF-abonnemanget var lite väl dyrt för många och det har vi justerat med mer flexibelt erbjudande, fortsätter Erik Hallberg. De nya DOF-abonnemangen finns tillgängliga från och med 31 maj 2000. Förberedelser för expansion klart För att garantera långsiktig kvalitet och öka kapaciteten har Telia de senaste månaderna genomfört ett större underhållsarbete i DOF. Underhållsarbetet har resulterat i att UM är en stabil produkt och att bemanningen av Helpdesk utökas kontinuerligt för att snabbare och bättre kunna hantera frågor från DOF-kunderna avseende nya tjänster som tex WAP. Arbetet är nu avslutat, nyförsäljningen av DOF öppnades 1 mars och från och med den 5 maj är det även möjligt att registrera sig som UM-användare. För fullständig förteckning över tjänster och priser se bifogad bakgrundsfakta eller www.telia.se/nyheter Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Erik Hallberg, Chef Marknad och Försäljning, Telia Mobile, 070-658 16 16 Håkan Ström, PR-ansvarig Telia Mobile, 070-555 80 00 DOF 1 och DOF 2 - tjänster och priser Mobilabonnemanget DOF förpackas i två nya erbjudanden DOF 1 och DOF 2 som båda har lägre inträdes- och månadsavgift än det tidigare erbjudandet. I DOF 1 ingår bas- och tilläggstjänster. I DOF 2 ingår bastjänsterna, tilläggstjänster kan köpas till. Bastjänster Ingående tjänster i erbjudandet DOF delas upp i bastjänster respektive tilläggstjänster. Till bastjänster räknas; * Tal Sverige * Tal utlandet * Mobilsvar * Mobil Text * Samtal väntar * Gruppsamtal * Vidarekoppling/vidarekoppling direkt * Mobilt multimedia-paket * Mobil Data (MO) * High Speed * Mobil Internet (inkl. Turbo) * WAP * Unified Messaging * InfoDirekt (inkl. röstgränssnittet) * Nummerpresentation * Stöldskydd * Spärr Betalsamtal * Spärr Utland * Hemligt nummer Tilläggstjänster * Faxlåda * Extrakort * Mobilt ePostgiro * Mobil Data (MT med datanummer) * Specificerad räkning Prisplaner I prisplan DOF 1 ingår nämnda bas- och tilläggstjänster. I prisplan DOF 2 ingår bastjänsterna, tilläggstjänster kan köpas till. Abonnemang, fast avgift DOF 1 DOF 2 . Inträdesavgift 250:- (200:-) 250:- (200:-) Månadsavgift 295:- (236:-) 150:- (120:-) Taltrafik, avgift/minut DOF 1 DOF 2 . 8-18, helgfri vardag 2:50 (2:00) 4:50 (3:60) Övrigt tid . 0:80 (0:64) 0:80 (0:64) Avser samtal inom Sverige till fasta nätet samt Telias mobila nät. 40 öre (32 öre) i öppningsavgift tillkommer för varje samtal, dock ej för samtal till 133 (MobilSvar) och 134 (Faxlåda). Avgift tas inte ut för samtal som avslutas på grund av tekniskt avbrott. Fax- & datatrafik, avgift/minut DOF 1 DOF 2 . 8-18, helgfri vardag 1:75 (1:40) 2:75 (2:20) Övrigt tid . 0:50 (0:40) 0:50 (0:40) Avser överföring av fax- och data inom Sverige till fasta nätet samt Telias mobila nät. 40 öre (32 öre) i öppningsavgift tillkommer för varje samtal, dock ej för samtal till 133 (MobilSvar) och 134 (Faxlåda). För datasamtal med High Speed terminal tas ingen extra minutavgift. Avgift tas inte heller ut för samtal som avslutas på grund av tekniskt avbrott. Samtal till andra operatörer, avgift/minut DOF 1 DOF 2 . 8-18, helgfri vardag 3:63 (2:90) 4:50 (3:60) Övrigt tid . 2:50 (2:00) 2:50 (2:00) Priserna gäller tal, fax och data. Text, avgift/meddelande DOF 1 DOF 2 . Alla dagar 1:50 (1:20) 1:50 (1:20) Avgift tas inte ut om meddelandet inte når mottagaren. Priser för tilläggstjänster för DOF 2 * Faxlåda 30:-/mån inkl. moms * Extrakort 40:-/mån + 250:- inträde inkl. moms * Mobilt ePostgiro 30:-/mån inkl. moms * Mobil Data (MT) 30:-/mån inkl. moms * Specificerad räkning 30:-/räkningstillfälle inkl. moms ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar