Telia och NetCom bygger ett gemensamt UMTS-nät

Telia och NetCom bygger ett gemensamt UMTS-nät Telia AB och dess helägda dotterbolag Telia Mobile AB har tecknat en principöverenskommelse med NetCom AB och dess helägda dotterbolag Tele2 AB om att bilda ett gemensamt bolag, ägt till 50 procent vardera, för att bygga och driva nätet för nästa generations mobiltelefoni UMTS ( Universal Mobile Telecommunications System). Överenskommelsen leder till att Telia och Tele2 får lika tillgång till den licens Tele2 tilldelats. Det nyskapade nätbolaget syftar till att skapa ett heltäckande svenskt UMTS-nät. På marknaden kommer Telia och Tele2 som tidigare fortsätta att konkurrera med varandra om mobilkunderna med sina respektive tjänsteutbud. -Genom att skapa ett gemensamt UMTS-nät uppnås snabbare lönsamhet på den nya infrastrukturen. Det betyder att svenska mobilkunder kommer kunna använda respektive parts framtida tjänster till lägre priser, och Sverige kan fortsätta att vara världsledande i telekom, säger Telias vd och koncernchef Marianne Nivert och NetComs vd och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer i ett gemensamt uttalande. Telia var en av de sökande som inte tilldelades en UMTS-licens av Post- och Telestyrelsen, PTS, den 16:e december. Sedan beslutet tillkännagavs för tre veckor sen har Telia utvärderat olika handlingsalternativ. Där föll valet till slut på samarbete med NetCom och Tele2. -Telias stora attraktionskraft ligger i vår starka infrastruktur och tydliga närvaro på den svenska marknaden vilket naturligtvis varit av värde i förhandlingarna. På marknadssidan kommer vi fortsätta konkurrera om kunderna, precis som tidigare, säger Marianne Nivert. Parterna avser att pröva möjligheterna att etablera ett motsvarande samarbete i Norge. Det slutliga avtalet ska godkännas av konkurrensmyndigheter och PTS. Principöverenskommelsen gäller oavsett utgången av Telias överklagan hos länsrätten. Med anledning av principöverenskommelsen bjuder Telia AB och NetCom AB in till Presskonferens Idag måndag 8 januari Klockan 11.00 Norra Latin, Pelarsalen. Närvarande: Marianne Nivert, Telias vd och koncernchef och Lars-Johan Jarnheimer, NetComs vd och koncernchef. För ytterligare information till journalister var vänlig kontakta Presstjänsten 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar