Telia positivt till lokalt förval - men låt kunden välja

Report this content

Telia positivt till lokalt förval - men låt kunden välja Telia ser positivt på Post- och Telestyrelsens PTS förslag om att kunder ska kunna erbjudas möjligheten att välja operatör även för samtal inom det egna riktnummerområdet. Det ger konkurrens på lika villkor på marknaden vilket Telia välkomnar. Däremot anser Telia att förslaget från PTS inte är tillräckligt genomarbetat. Bland annat saknas en redovisning av de nätmässiga konsekvenserna skriver Telia i det remissvar till förslaget om "ändring av föreskrifter om förval" som lämnades in på måndagen. Med nuvarande förval tar kunderna ställning till två olika förvalsgrupper; en grupp för nationella samtal med riktnummer inklusive samtal till mobila nät; samt en grupp för internationella samtal. Det förslag som PTS lagt fram skulle om det fastställs innebära att samtal inom det egna riktnummerområdet automatiskt läggs in i det nationella förvalet. "Det går inte att automatiskt lägga ett nytt samtalsslag till den nationella förvalsgruppen utan att kunderna har en möjlighet att värdera ifall de önskar förval för detta samtalsslag", skriver Telia i sitt remissvar. "Den kaotiska situation som uppstod för kunderna i samband med införandet av förval förra hösten måste undvikas så långt som möjligt. Därför måste ett antal frågor klarläggas innan metod och tidsplan fastställs". Därför föreslår Telia att PTS snarast sätter upp ett samverkansforum där berörda operatörer i samverkan med PTS kan ges möjlighet att bearbeta frågeställningarna. Telia lägger också i sitt remissvar fram tre förslag till hur en mjukare övergång från dagens situation till en situation där alla samtal omfattas av förval skulle kunna ske. För ytterligare information till journalister kontakta: Claes-Göran Sundelius, chef koncernstab regulatoriska frågor, tel 08-713 62 10 . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar