Telia säljer Combinator IT AB

Telia säljer Combinator IT AB Telia avyttrar idag Combinator IT AB till ProAct Datasystem AB, ett svenskt dotterbolag till ProAct IT Group. Combinator är ett konsultföretag som bedriver projektledning och teknisk integration inom distribuerade IT- miljöer såsom Unix och Windows/NT. ProAct Datasystem AB övertar Combinators ramavtal med Telia IT-Service AB för köp av konsulttjänster. Inom ramen för detta avtal finns ett volymåtagande motsvarande ca tio manår under den tvååriga avtalsperioden. Ramavtalet omfattar främst tjänster inom teknisk integration och projektledning inom distribuerade IT-miljöer såsom Unix och Windows/NT. Combinator är baserat i Stockholm och har drygt tjugo anställda. Avtalet träder i kraft den 1 februari 2001. För ytterligare information kontakta: Eva Lotta Stenstrand, PR ansvarig affärsområde Enterprises tel: 070-539 96 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar