Telia välkomnar förslag om slopat pristak

Report this content

Telia välkomnar förslag om slopat pristak Telia välkomnar Post- och telestyrelsens (PTS) förslag om att det rådande pristaket för vissa av Telias tjänster tas bort vid årsskiftet. Samtidigt vill Telia lugna Glesbygdsverket när det gäller verkets farhågor kring differentierade abonnemangsavgifter. Telia har idag inte för avsikt att införa sådan prissättning. Redan i november 1999 skrev Telias ledning till regeringen med ett yrkande att den särskilda prisregleringen av Telias telefoniabonnemang skulle upphöra omedelbart eller senast vid årskiftet 1999/2000. - Vi lever på en konkurrensutsatt marknad och alla spelare på marknaden måste ges samma möjligheter att agera. Då är det orimligt att en aktör skall vara låst av ett pristak, säger Mats Salomonsson, VD på Telia Nära. Priset är naturligtvis en viktig ingrediens i konkurrensen. Under de senaste åren har ett antal genomgripande förändringar av spelreglerna på den svenska telemarknaden ägt rum. Genom ändringar i telelagen har nummerportabilitet och förval av teleoperatörer införts. Förändringar som gett framför allt nya operatörer bättre möjligheter att verka på marknaden och därmed ökat konkurrensen om telekunderna. Den 16 mars öppnade dessutom Skanova, Telias nätbolag, sitt koppar-accessnät för andra operatörer. Pristaket infördes av regeringen den 1 juli 1997 och omfattar ny huvudledning, flyttning av huvudledning, överlåtelse av huvudledning och abonnemang för huvudledning. För ytterligare information till journalister kontakta: Hans G Larsson, presschef Telia Nära, tel 070-218 18 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01270/bit0002.pdf

Dokument & länkar