Telias försäljning av Tess-andel-komplettering

Telias försäljning av Tess-andel-komplettering Komplettering till pressmeddelande den 13 februari 2001 beträffande Telias försäljning av aktier i den brasilianska mobiloperatören Tess. Köpeskillingen ligger i nivå med ursprungligt investerat kapital. Som en effekt av att förluster tagits löpande över resultaträkningen bedöms realisationsvinsten för Telia-koncernen uppgå till cirka 2 Mdr. Realisationsvinstens storlek är beroende av den slutliga utformningen av affärsuppgörelsen. Försäljningen förutsätter, vilket tidigare meddelats, brasilianska myndigheters godkännande. För ytterligare information till journalister kontakta: Telias Presstjänst, 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00430/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00430/bit0003.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar