Teliaundersökning visar att Internet är en viktig kanal i årets val

Teliaundersökning visar att Internet är en viktig kanal i årets val Telias undersökning visar att politiker, som bedriver personvalskampanjer, anser att Internet är en viktig kommunikationskanal i årets val. 73 % av politikerna uppger att Internet är viktigare eller lika viktig som andra kommunikationskanaler för att nå väljarna. Undersökningen är genomförd av Resolvia på uppdrag av Telia. Jämt fördelat över sex partier tillfrågades 130 politiker.. 73 % av politikerna anser att Internet är viktigare eller lika viktig som andra kommunikations-kanaler för att nå väljarna. När det gäller personvalskampanjer är motsvarande siffra 65 %. Bara 6 % säger att de inte använder Internet överhuvudtaget som en kanal i personvals-kampanjen. Främst tror politikerna att de kommer att nå förstagångsväljare och unga väljare med hjälp av Internet. - Att Internet får en ökad betydelse som kommunikationskanal även inom politiken hänger ihop med den högre tillgängligheten både hos politikerna och väljarna, säger Indra Åsander, affärsområdeschef på Telia Internet Services. Och när det gäller förändrat beteende är det ofta de yngre användarna som går i bräschen. De flesta politikerna har en egen hemsida som de använder i sin personvalskampanj. 73 % uppger att deras parti har en hemsida som de kan använda i personvalskampanjen och 55 % har en helt egen hemsida. De viktigaste egenskaperna för att hemsidan ska hålla hög kvalitet är enligt de tillfrågade politikerna att hemsidan uppdateras ofta, att den har en tydlig struktur och ger användaren möjlighet till dialog och interaktivitet. Samtliga partier har ingått i undersökningen förutom Vänsterpartiet, som ställer sig kritiska till personvalskampanjer. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Ingela Schönning, pressansvarig, Telia Internet Services, tfn: 020 77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar