Delårsrapport, januari- september 2002

Resultatförbättring och fortsatt positivt kassaflöde. *Ny avancerad Mobil IN VPN lösning levererad till Connex, rumänsk mobiloperatör inom Vodafonesfären. *Fortsatt positivt kassaflöde, 28 miljoner kronor under året. Likvida medel uppgick per 30 september till 228 (227) miljoner kronor. *Positivt resultat efter finansnetto för tredje kvartalet, 3 (- 5) miljoner kronor. Effektivitetsprogram genomfört. *Orderingången netto uppgick till 158 (264) miljoner kronor. Nya order har erhållits till ett värde om 189 miljoner kronor. *Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 127 (181) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 83 (65) miljoner kronor. *Nettoomsättningen uppgick till 167 (193) miljoner kronor. *Resultat efter finansnetto uppgick till -96 (-53) miljoner kronor. VD kommentar Resultatet förbättrades avsevärt under tredje kvartalet jämfört med såväl motsvarande period föregående år, som årets tidigare kvartal. Detta beror dels på att det effektivitetsprogram som påbörjades under andra kvartalet börjat ge effekt och dels på att nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 71 miljoner kronor, en ökning med 26 procent i förhållande till föregående kvartal. Teligents marknad är normalt svag under tredje kvartalet. Föregående år var ett undantag med en rekordstor orderingång, framförallt beroende på en speciell OEM leverans till Ericsson. Det är fortfarande mycket svårt att förutsäga den generella marknadsutvecklingen. Det oroliga läget för telekom fortsätter. Inom vårt segment ser vi dock vissa signaler på att många av våra kunder planerar introduktion av den typ av mervärdestjänster som Teligent tillhandahåller. Vi känner en fortsatt försiktig optimism, men konstaterar samtidigt att det rådande osäkra marknadsläget innebär fortsatt arbete med effektiviseringsåtgärder. Ulf Lindstén, verkställande direktör och koncernchef Verksamheten Effektiviseringsprogrammet som initierades föregående kvartal har nu genomförts. Därutöver pågår ett löpande effektiviseringsarbete inom organisationen för att anpassa bolaget till rådande marknad. Den ökade nettoomsättningen under perioden är till del ett resultat av den pågående leveransen av ett större meddelandesystem till Maroc Telecom. Under kvartalet genomfördes också en strategiskt viktig leverans av Teligents nya mobila kontor/VPN (Virtual Privat Network) till Connex, en ledande mobiloperatör inom Vodafonesfären i Rumänien. Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Ulf Lindstén, verkställande direktör, tfn. 08-520 660 97 Lars Alm, ekonomidirektör, tfn. 08-520 660 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT01040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT01040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar