Ledande operatörer uppgraderar Mobile Office lösningar från Teligent

Report this content

Ledande operatörer uppgraderar Mobile Office lösningar från Teligent Teligent stärker sin position inom det växande segmentet för s.k. Mobile Office och Mobile VPN lösningar genom uppgraderingsbeställningar från ledande europeiska mobiloperatörer. De nya beställningarna mottogs, och kommer att avräknas, under det fjärde kvartalet 2002. Det sammanslagna ordervärdet överstiger 1.500.000 Euro och namnen på mobiloperatörerna hålls konfidentiella på begäran av kunderna. Segmentet för Mobile Office och Mobile VPN är ett intressant och expansivt område inom mobilbranschen. Konceptet kring Mobile Office erbjuder slutkunderna, främst företagskunder, fördelen att all företagstelefoni kan skötas med mobiltelefoner och över mobilnätet. För slutkunden innebär detta en ökad mobilitet och nåbarhet, samtidigt som behovet av investeringar i traditionella företagsväxlar minskar drastiskt eller försvinner helt. Företagskundernas ökade behov av kostnadskontroll tillgodoses fullt ut genom låg intern samtalstaxa men framförallt av lättanvända regelfunktioner för exempelvis geografiska och tidsmässiga spärrar på grupp- eller individnivå. - De här kontrakten är av strategisk betydelse. Det handlar om kapacitetsuppgraderingar som dels visar på ett stort intresse även hos operatörernas företagskunder för de levererade lösningarna, men även att globala och ledande operatörer värdesätter Teligent för våra mobila lösningar och den funktionalitet och flexibilitet vi står för, kommenterar Ulf Lindstén, vd och koncernchef för Teligent. För ytterligare information eller frågeställningar, kontakta: Fredrik Backlund Communications Manager, Teligent AB. Tel. 08-520 660 03 fredrik.backlund@teligent.se Om Teligent Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för olika operatörers tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandahåller företag och allmänhet via publika nät. Bland kunderna återfinns flera ledande teleoperatörer; exempelvis BT i England, Telefónica i Spanien, Telia och Tele2 i Sverige samt AT&T Wireless, Cingular och VoiceStream i USA. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har dotterbolag i Frankrike, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar