Ny produkt från Teligent ger 3G tjänster i GSM-nätet

Report this content

Ny produkt från Teligent ger 3G tjänster i GSM-nätet Svenska Teligent lanserar idag TAC, Thin Adaptive Client, och UIM, User Interface Manager. Dessa patentsökta produkter möjliggör bl.a. 3G tjänster i det befintliga mobiltelefoninätet. Samtidigt bildar Teligent, tillsammans med Tankebolaget Innovation, ett nytt bolag för att vidareutveckla och marknadsföra de nya produkterna. TAC är en tjänstebrowser som utnyttjar tillgänglig bandbredd på ett mer effektivt sätt än dagens teknik. Därmed kan TAC visa tung grafik och ändå vara upp till fem gånger snabbare än HTML över mobilt Internet. Med en TAC-läsare får mobilt uppkopplade användare den användarvänlighet som de flesta vant sig vid via fast uppkopplade HTML-läsare. Vidare har TAC ett enhetligt användargränssnitt, oavsett vilken terminaltyp (PDA, PC eller WAP-telefon) man använder. Användaren känner omedelbart igen tjänsten och har kvar inställningar, meddelanden m.m. även när han/hon byter mellan sina terminaler. UIM är en utvecklingsplattform som effektiviserar utveckling av tjänster som ska levereras till flera terminaltyper. Med UIM kan utvecklingskostnaderna minskas med upp till 50%. UIM hanterar förutom TAC även WAP- och HTML-läsare och är förberett för andra plattformar, t.ex. I- mode. - Produkterna ger oss en ledande position inom utvecklingsdelen för mobilt Internet. De ger också en effektiv metod för att implementera tjänster för olika sorters terminaler. Genom det nya bolaget gör vi dessutom produkterna tillgängliga på en bredare marknad medan Teligent kan fortsätta att fokusera på kärnverksamheten, säger Krister Skålberg, VD för Teligent. Det nya bolaget kommer att sälja eller licensiera TAC/UIM till de innehållsleverantörer och tjänsteutvecklare som vill tillhandahålla avancerade tjänster som fungerar för både nuvarande och framtida nät och terminaler. - Det nya bolaget ska bemöta den globala efterfrågan på ett fungerande mobilt Internet. Vi tycker det ska bli en spännande utmaning att tillgodose alla med produkter som förenklar och driver utvecklingen, säger Jonas Söderström VD Tankebolaget Innovation. Teligent äger 76 procent av det nya bolaget, övriga 24 procent ägs av Tankebolaget Innovation. Produkterna och supportverksamhet läggs i ett enskilt bolag för att Teligent ska kunna behålla fokus gällande sin egen inriktning och för att underlätta vidare utveckling av produkterna i samarbete med Tankebolaget Innovation. För mer information, kontakta: Krister Skålberg, VD och koncernchef, Teligent AB Tel: 08-599 902 35, e-mail: krister.skalberg@teligent.se Jonas Söderström, VD, Tankebolaget Innovation Tel: 0709-49 60 26 e-mail: jonas.soderstrom@tankebolaget.se Fakta om Tankebolaget Innovation Tankebolaget Innovation är en inkubator och konsultverksamhet som hjälper etablerade företag såväl som entreprenörer att bygga framgångsrika mjukvaruföretag. Tankebolaget Innovation är specialister när det gäller hantera risker förenade med mjukvaruutveckling och har lång erfarenhet av de affärssystem och affärsmodeller som är specifika för mjukvaruföretag. Fakta om Teligent: Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för alla typer av nät, t ex tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandahåller företag och allmänheten via publika nät. Exempel på lösningar som Teligent erbjuder är Unified Messaging, virtuella call center, alternativa betalningslösningar, nummerportabilitet och virtuella privata nät (VPN). Bland kunderna finns flera av Europas större operatörer, bland andra BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige samt GTS/Esprit i Tyskland och Frankrike. Teligent har huvudkontor i Nynäshamn samt dotterbolag i Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. För mer information om Teligent, besök www.teligent.se Inbjudan till analytikerträff och presskonferens Välkommen till Klubbrummet i Ingenjörshuset där Krister Skålberg, VD och koncernchef, presenterar företaget, vår Q3 rapport och de nya produkterna.. Måndag den 23 oktober kl.15.00 Klubbrummet, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar