Rapport från ordinarie samt extra bolagsstämma i Teligent AB den 8 april

Rapport från ordinarie samt extra bolagsstämma i Teligent AB den 8 april Ordinarie samt extra bolagsstämma avhölls i Teligent AB tisdagen 8 april. Vid den ordinarie stämman fattades bland annat följande beslut: · Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om maximalt 1 miljon nya aktier. · Beslut om utgivande av teckningsoptionsprogram Till ny styrelse omvaldes Per Wejke (ordförande), Anders Björkman, Olle Isberg, Bengt Jörgensen, Pekka Peltola samt nyval av Mikael Karlsson och Lars-Erik Nilsson. Den tidigare ledamoten Stefan Wigren hade avböjt omval. Vid den extra bolagsstämman fattades följande beslut: · Beslut om inlösen av aktier och nedsättning av aktiekapital och överkursfond. För ytterligare information, kontakta: Ulf Lindstén, VD och koncernchef, Teligent AB Tel. +46 8 520 660 50 ulf.lindsten@teligent.se Lars Alm, ekonomidirektör, Teligent AB Tel. +46 8 520 660 16 lars.alm@teligent.se Om Teligent Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Teligents lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T- mobile USA, Tele2, Telefónica, Telia och operatörer inom Vodafone- gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Huvudkontoret ligger i Nynäshamn, övriga svenska kontor finns i Linköping, Stockholm och Umeå. Man har etablerat helägda dotterbolag i England, Frankrike, Spanien, Tyskland och USA samt har genom olika partnerskap och OEM försäljning även etablerat närvaro i Afrika och Mellanöstern. Teligent har ca 230 anställda och nettoomsättningen 2002 var ca 250 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar