Teligent Enterprise levererar Contact center och telefonbank till Skandias nya europeiska Internetbank.

Teligent Enterprise levererar Contact center och telefonbank till Skandias nya europeiska Internetbank. Teligent Enterprise Systems AB, ett helägt dotterbolag till Teligent, har tecknat avtal med Skandia om telekomlösningar till ett värde av ca 10 miljoner kronor. Ordern avser implementation av ett virtuellt Contact Centre, Phone Bank samt notifiering via SMS för Skandias europeiska Internetbank. Teligent AB har traditionellt enbart erbjudit lösningar för teleoperatörer. 1999 bildades Teligent Enterprise Systems AB i syfte att möta behoven av kundunika telefonilösningar hos företag och myndigheter. Första leveransen skedde 1999 och avsåg ett avancerat telesystem till Kriminalvårdsstyrelsen i Sverige. - Det finns en enorm potential inom marknaden för avancerade telefonilösningar hos myndigheter och företag, säger Peter Kullgren, VD Teligent Enterprise Systems och fortsätter, skräddarsydda telelösningar som integreras med IT-system innebär stora möjligheter till konkurrensfördelar samtidigt som de kan innebära stora kostnadsbesparingar. För Teligent Enterprise Systems innebär ordern från Skandia ett genombrott inom ett nytt marknadssegment. Teligents lösningar byggs alltid på en generell plattform, Teligent P90/E. Leveransen till Skandia baseras bl a på Teligents produkt för Virtual Contact Center. - För att kunna leverera en internetbank på kort tid krävs att lösningarna är flexibla och skalbara. Vi har funnit att Teligents lösningar uppfyller dessa krav och har därför valt Teligent som strategisk partner för vår nya Internetbank, säger Per Bragée, CIO Skandia. Den första leveransen sker i Schweiz under första halvåret 2001. För mer information, kontakta: Peter Kullgren, VD Teligent Enterprise Systems AB, 070-592 44 61, peter.kullgren@teligent.se Krister Skålberg, koncernchef Teligent AB, 08-520 660 50, krister.skalberg@teligent.se Fakta om Teligent: Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för alla typer av nät, t.ex. tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandhåller företag och allmänheten via publika nät. Exempel på lösningar som Teligent erbjuder är Unified Messaging, virtuella call center, alternativa betalningslösningar, nummerportabilitet och virtuella privata nät (VPN). Bland kunderna finns flera av Europas större operatörer, bland andra BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige, GTS/Esprit i Tyskland och Frankrike. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har dotterbolag i Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. För mer information om Teligent; besök www.teligent.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar