Teligent överför 77,4 miljoner kronor till aktieägarna genom inlösen av aktier

Teligent överför 77,4 miljoner kronor till aktieägarna genom inlösen av aktier Anmälningstiden för inlösen av aktier i Teligent avslutades den 16 maj 2003. Erbjudandet berättigade aktieägarna att lösa in var femte aktie mot kontant betalning om 20 kronor per aktie. Enligt slutlig sammanställning har anmälningar om inlösen av 3.868.519 aktier inlämnats. Detta motsvarar cirka 99 procent av det totala antalet aktier som kunde inlösas enligt erbjudandet. Efter fullföljande av inlösen kommer det totala antalet utestående aktier i Teligent att uppgå till 15.685.619. Genom inlösen av aktier kommer cirka 77,4 miljoner kronor att överföras till aktieägarna. Detta utgör drygt en tredjedel av Teligents likvida medel som den 31 mars 2003 uppgick till cirka 208,6 miljoner kronor. Justerat för inlösenbeloppet skulle Teligents likvida medel per den 31 mars 2003 uppgått till cirka131,2 miljoner kronor, vilket skulle motsvara en soliditet om cirka 72] procent. Teligent har således även efter utbetalning av inlösenbeloppet till aktieägarna en bibehållen god finansiell ställning och har dessutom en mer adekvat kapitalstruktur. Erbjudandet har därutöver skapat ett ökat aktieägarvärde genom att aktieägarna har beretts direkt tillgång till en del av bolagets överskottsmedel. För att kunna genomföra utbetalning av inlösenbeloppet måste den nedsättning av bolagets aktiekapital och överkursfond som beslutades av extra bolagsstämma den 8 april 2003 registreras hos Patent- och registreringsverket samt nedsättningen godkännas av Handens tingsrätt efter ett kallelseförfarande. Datum för utbetalning för inlösta aktier är därför beroende av, bland annat, rättens handläggningstid. Teligent bedömer dock att utbetalning av inlösenbeloppet bör kunna äga rum i slutet av augusti 2003. De som accepterat erbjudandet beräknas i slutet av maj 2003 erhålla en inlösenaktie för varje inlämnad aktie. Handel med inlösenaktier vid Stockholmsbörsen beräknas komma att pågå från och med den 2 juni 2003 fram till cirka en vecka före utbetalning av inlösenbeloppet. Teligent avser att hos Riksskatteverket ansöka om allmänna råd om hur stor del av omkostnadsbeloppet för en aktie i Teligent före avskiljandet av inlösenrätt som skall anses belöpa på inlösenrätt respektive aktie. Riksskatteverkets allmänna råd kommer att offentliggöras av Teligent genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Riksskatteverkets hemsida. Carnegie är finansiell rådgivare till Teligent. Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av nedanstående personer: Per Wejke, styrelsens ordförande, Teligent AB Olle Isberg, styrelseledamot, Teligent AB Ulf Lindstén, koncernchef och verkställande direktör, Teligent AB Kontakt med ovanstående personer förmedlas genom Therese Tietjens, Tel, +46 8 520 66050 Om Teligent Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Teligents lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T- mobile USA, Tele2, Telefónica, Telia och operatörer inom Vodafone- gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 1999. Huvudkontoret ligger i Nynäshamn. Övriga svenska kontor finns i Linköping, Stockholm och Umeå. Teligent har etablerat helägda dotterbolag i England, Frankrike, Spanien, Tyskland och USA samt har genom olika partnerskap och OEM försäljning även etablerat närvaro i Afrika och Mellanöstern. Teligent har ca 230 anställda och nettoomsättningen 2002 var ca 250 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar