Teligents största order hittills

Teligents största order hittills Teligent meddelar idag att de erhållit en rekordstor order från tyska tesion GmbH, en operatör ägd av Swisscom och energibolaget EnBW. Ordern gäller främst IN-plattformar 1, men även andra tjänsteplattformar baserade på Teligents P90/E middleware operativsystem. Det initiala ordervärdet är cirka 50 miljoner kronor och affären är därmed den enskilt största i Teligents historia. Teligents tyska dotterbolag, Teligent GmbH, har med denna affär definitivt lämnat sin initiala etableringsfas. - Tidigare affärer i Tyskland har placerat Teligent på den tyska marknaden och ordern från tesion bekräftar att vi mutat in vår position, säger Krister Skålberg, koncernchef på Teligent AB. Han konstaterar vidare att det tyska dotterbolaget nu kan mäta sig med Teligents engelska och spanska dotterbolag vad gäller försäljningsframgångar. - Vi har helt klart känt av att intresset för IN-plattformar har ökat, fortsätter Krister Skålberg. Tidigare var det mest de riktigt stora operatörerna som efterfrågade sådana lösningar. Konkurrensen som följt i avregleringens spår, tillsammans med kravet på nummerportabilitet 2, ökar nu efterfrågan även från mindre och relativt nystartade aktörer. tesion lanserades kommersiellt i början av 1998 på den då nyligen avreglerade tyska marknaden. Företaget är baserat i Stuttgart och ägs av schweiziska Swisscom och det tyska energibolaget Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). tesion kombinerar ett modernt optiskt fibernät med Swisscoms kompetens och erfarenhet inom tele- och datakommunikation. Bolaget spelar en nyckelroll i Swisscoms internationella ambitioner, med fokus på närliggande marknader som Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike. - Att Teligent återigen säljer till Swisscom-koncernen, är särskilt glädjande då Swisscom tydligt markerat sin målsättning att vara ledande när det gäller avancerade mervärdestjänster, säger Krister Skålberg. Vi ser därför Swisscom som en strategiskt viktig kund. Genom vår lokala närvaro kan vi även matcha deras geografiska expansion och jag bedömer förutsättningarna för ett utvidgat samarbete som goda. 1 IN - Intelligent Networks. Modulärt uppbyggda nät som möjliggör snabba och kostnadseffektiva uppgraderingar av en operatörs tjänsteutbud. IN ger bl.a. avsevärt förbättrade förutsättningar för utveckling och anpassningar av tjänster samt frihet från de inlåsningseffekter som belastar traditionella nät. Med en IN-plattform separeras samtalsuppkopplingen från tjänstelogiken vilket ger kostnadseffektiva driftslösningar. 2 Nummerportabilitet - slutkunden skall enligt EU-regler kunna byta operatör utan att för den skull behöva byta telefonnummer. Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av: Krister Skålberg, verkställande direktör och koncernchef Teligent AB, tel 08-599 902 35, e-mail krister.skalberg@teligent.se Pekka Peltola, ansvarig för försäljning och marknadsutveckling Teligent AB, tel 08-599 901 91, e-mail pekka.peltola@teligent.se Fakta om Teligent: Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för alla typer av nät, t.ex. tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandhåller företag och allmänheten via publika nät. Exempel på lösningar som Teligent erbjuder är Unified Messaging, virtuella call center, alternativa betalningslösningar, nummerportabilitet och virtuella privata nät. Bland kunderna finns flera av Europas större operatörer, bland andra BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige samt GTS/Esprit i Tyskland och Frankrike. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har dotterbolag i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. För mer information om Teligent; besök www.teligent.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar