Bredbandsnätet i Sörmland invigt!

Bredbandsnätet i Sörmland invigt! Måndagen den 1 november invigdes de första färdigbyggda etapperna av bredbandsnätet i Sörmland. När nätet är helt färdigställt får mer än 85 procent av Sörmlands befolkning - cirka 190 000 personer tillgång till bredband. Men redan nu kan närmare hälften av Sörmlands befolkning beställa bredband. De första färdigbyggda etapperna av bredbandsnätet omfattar närmare 53 orter. Av dessa är det drygt 30 orter som för första gången får tillgång till ADSL - ett riktigt bredband. Totalt kommer nätet helt utbyggt att nå över 100 orter. -Bredbandssatsningen är en av de viktigare regionala tillväxtfaktorerna i Sörmland. Den kommer att göra länet attraktivare genom att företagen och hushållen får samma tjänsteutbud som det som normalt bara finns i större städer. Företag kan därmed välja att etablera sig på mindre orter med god livsmiljö. Länets invånare kan också på ett effektivare sätt arbeta eller studera på distans, vilket gynnar utvecklingen av mindre orter, säger Marita Bengtsson, regionförbundet Sörmlands ordförande. - Bredbandsnätet är ett öppet nät, vilket innebär att tjänsteleverantörer enkelt kan hyra plats i nätet. För företagen och hushållen i Sörmland innebär det här en valfrihet i och med att tjänsteleverantörer har olika paketeringar och olika prissättning, säger Göran Arvedahl, tf vd på Teracom. - Samarbetet med det lokala näringslivet har varit betydelsefullt under utbyggnadsfasen. Tillsammans med de lokala energibolagen i Strängnäs, Nyköping och Eskilstuna har vi skapat en bra bredbandslösning. Dessutom har vi anlitat olika lokala entreprenörer för installation av utrustning. Nu hoppas vi att bredbandsnätet kan stimulera tillväxten ytterligare i Sörmland. I bredbandsnätet innehar Teracom en neutral roll, vilket innebär att tjänsteleverantörerna konkurrerar på lika villkor. I dagsläget har avtal tecknats med tjänsteleverantörerna; Bahnhof Internet, Bredbandsbolaget, Bredband2, Calypso Internetservice, Rix telecom och Tyfon. De som bor i Sörmland kommer således att via bredbandsnätet få tillgång till en mångfald av tjänster, som snabbare Internetuppkoppling, billigare telefoni och ett större utbud av tv, film och musik. Bredbandsetableringen har även stor betydelse för näringslivet i Sörmland. Företag med en geografiskt spridd verksamhet kan snabbare överföra datatrafik mellan enheterna och på så sätt samutnyttja resurser, som till exempel ekonomisystem. Dessutom får de möjlighet att nå ut till en större marknad via en bredbandig Internetförbindelse. För ytterligare information, kontakta: Jörgen Fredriksson, Account manager, Teracom, tel: 08-555 417 39 Ronnie Wanberg, Region Sörmland, tel: 070-587 68 50 Christer L Lundin, informationschef, Teracom tel: 0708-912027 Region Sörmland är ett samverkansorgan mellan kommunerna och landstinget i Sörmland. Regionförbundets uppgift är att genom samverkan med olika aktörer skapa bättre förutsättningar för tillväxt och välfärd i Sörmland. Regionens huvudsakliga arbetsområden är att förbättra kommunikationer och annan infrastruktur, att underlätta näringslivets utveckling och kompetensförsörjning. Teracom är en ledande nätoperatör för utsändning och överföring av radio och tv samt för data-, telekom- och informationstjänster. Vidare erbjuder företaget inplaceringstjänster i master och anläggningar samt konsulttjänster och service. I koncernen finns också dotterbolag som erbjuder kompletterande produkter och tjänster. Teracom-koncernen omsätter cirka 1,9 miljarder kronor och har omkring 800 anställda. Mer information om Teracom finns på www.teracom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041029BIT21880/wkr0001.pdf

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Dokument & länkar