Stororder till Teracom i Botkyrka

Medieoperatören Teracom har tecknat ett sjuårigt avtal med Botkyrka Stadsnät om att etablera ett öppet stadsnät i Botkyrka kommun.

Tillsammans kommer bolagen att leverera ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät till Botkyrkabyggens ca 12 000 hushåll. Avtalet innebär att Teracom som kommunikationsoperatör kommer att ansvara för att aktivera och driva nätet, samt att det finns ett brett utbud av tjänster och leverantörer för hushållen att välja mellan. Det är den hittills största ordern för Teracom inom företagets stads- och fastighetsnätsaffär.

– Teracom arbetar extremt hårt för att växa inom bredbandsområdet. Det här är vår största order hittills och avtalet kommer givetvis att stärka vår position på marknaden, säger Teracoms vd Crister Fritzson.

Redan i januari tecknades ett avtal mellan Botkyrka Stadsnät och Teracom. Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om att tilldela det kommunalägda bolaget Botkyrka Stadsnät uppdraget att etablera ett stadsnät i kommunen. Det innebär också att det avtal som tecknades mellan Botkyrka Stadsnät och Teracom i januari nu träder i kraft. Avtalet löper över sju år med möjlighet till förlängning.

De första kunderna beräknas kunna komma igång med sina bredbandstjänster i mitten av november 2008. Initialt kommer nätet främst att omfatta Botkyrkabyggens ca 12 000 lägenheter men samtidigt startar ett gemensamt säljarbete mellan Teracom och Botkyrka Stadsnät för att ansluta fler fastighetsägare och företag i kommunen.

– Vi har sonderat marknaden för att hitta en stark samarbetspartner för etableringen och driften av Botkyrka Stadsnät. Teracom är den kommunikationsoperatör som bäst uppfyller de krav på öppenhet och mångfald, kombinerat med konkurrenskraftiga priser, som Botkyrka Stadsnät vill leverera till invånarna i Botkyrka kommun, säger Torbjörn Sandberg, tf vd på Botkyrka Stadsnät.

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Dokument & länkar