BCG: Intresset för hållbara investeringar står emot pandemin

Black Rocks besked i januari att hållbarhet kommer att prägla kapitalförvaltarens investeringsstrategi har fått intresset för hållbara investeringar att öka kraftigt trots Coronakrisen. Det säger Johan Öberg, Managing Director och Senior Partner på BCG som i en rapport pekar ut nordiska företag som vinnare på trenden.

– Nordiska företag är väl positionerade för att dra större nytta av det ökade intresse som BlackRock-effekten innebär, säger han.

STOCKHOLM 15 juli, 2020 - Det var i januari som Larry Fink, vd för världens största kapitalförvaltare Black Rock, informerade portföljbolagens ledningar att hållbarhet kommer att vara vägledande för Black Rocks investeringsbeslut. Brevet fick stort genomslag och har inneburit ett växande intresse för att implementera ESG (Environmental, Social and Governance) som verktyg för att mäta företags påverkan på miljö, samhälle och bolagsstyrning – ett område där nordiska företag länge varit ledande.

– Pandemin innebär förstås att många företag tvingats prioritera om. Däremot ser vi inte att den långsiktiga inriktningen mot hållbara investeringar har förändrats, säger Johan Öberg.

I BCG:s rapport What Companies Can Learn from World Leaders in Societal Impact har mer än 8 000 företag världen över analyserats, däribland drygt 400 nordiska företag. Analysen visar att nordiska företag presterar bättre än företag från andra regioner när det gäller att skapa positiva samhällseffekter. Enligt BCG-rapporten ligger 65 procent av de nordiska företagen i den högsta percentilen utifrån hållbarhetsmåttet ESG.

– Nordiska företag och investerare ligger redan före i ESG-kurvan. Det växande intresset för hållbara investeringar gör att nordiska företag blir än mer attraktiva att investera i. Det gynnar också nordiska PE-bolag som länge arbetar med ESG som en del av sin investeringsprocess, säger Johan Öberg.

För att arrangera en intervju med Johan Öberg, vänligen kontakta:

Jacqueline Leksell genom att mejla leksell.jacqueline@bcg.com

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Jacqueline Leksell

Presskontakt
+46 8 402 44 00
leksell.jacqueline@bcg.com

Om The Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på  bcg.com.

Prenumerera

Media

Media