Kommentar med anledning av DNs rapportering kring fakturahantering på Karolinska sjukhuset

Med anledning av DNs rapportering att fakturering saknar de underlag som krävs vill vi förtydliga att vi tar kritiken på stort allvar. Vid årsskiftet tillsatte vi därför en granskning ledd av externa jurister. Utifrån den kan vi konstatera att de uppdrag som BCG utfört tillsammans med sjukhusets medarbetare har varit beställda av Karolinska sjukhuset och upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling. Trots att Karolinska har haft alla möjligheter att avbryta samarbetet på veckobasis sedan 2011 har vi fått förnyade uppdrag som också konkurrensutsatts och genomförts utan anmärkningar. Mellan 2011-2017 har vi levererat, fakturerat och redovisat utifrån de rutiner och anvisningar som fastställts av vår uppdragsgivare. Givetvis har vi fakturaunderlag och specifikationer som stöder det arbete som genomförts. Dessa har redovisats löpande i den månatliga rutinen med sjukhuset och varit villkor för betalningen som skett utan anmärkningar varje månad. När det gäller att ange konsultnamn på fakturaunderlagen ska det ske på beställarens begäran, något som inte uttryckts i det här fallet. Detaljer kring vilka av våra medarbetare som jobbat på plats på sjukhuset under dessa sju år har delats till projektansvariga på sjukhuset, enligt angiven rutin från programkontoret. Valet av konsulter har varit transparent mot sjukhuset som själva har fått välja vilken expertis och kompetens de behövt för varje enskilt projekt. Totalt har det mellan åren 2015-2017 varit cirka 30 konsulter som arbetat under olika perioder på de olika beställda projekten.Vi har vid upprepade tillfällen meddelat DN att vi levererat och rapporterat vårt arbete i full transparens och i enlighet med sjukhusets önskemål.

Om oss

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar med kunder inom alla sektorer och regioner för att identifiera deras bästa möjligheter att skapa värde, möta deras mest kritiska utmaningar och omvandla sina företag. Vår skräddarsydda metod kombinerar djup insikt i dynamiken hos företag och marknader med nära samarbete på alla nivåer i kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, bygger mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 82 kontor i 46 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Prenumerera