Three Gates valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 30 maj 2017 har en valberedning bildats inför årsstämman 2018. Följande ledamöter ingår i valberedningen: 

Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB
Håkan Mattsson, representerar sig själv
Viktor Modigh, styrelseordförande i Three Gates AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2018 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2019
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 28 februari 2018, vända sig till valberedningens ordförande på: info@threegates.se eller skriftligen per brev till:

Three Gates AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Don Geyer, VD
Tel: 070-554 73 33

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar