Tieto och Cargotec ingår fördjupat partnerskap

Tieto har tecknat ett nytt avtal med logistikföretaget Cargotec, som innebär att Tieto tar över Cargotecs IT-tjänstehantering och en betydande del av företagets IT-utveckling med tillhörande expertis.

Det fördjupade samarbetet möjliggör att Cargotec kan fokusera på att säkerställa en IT-arkitektur som stöttar företagets affärsförnyelse, samtidigt som kompetensen inom projektledning och rapportering stärks. Tieto ska i sin tur modernisera Cargotecs IT-tjänster och erbjuda tjänster för applikationshantering (Application Lifecycle Management, ALM).

Som en del av affärsuppgörelsen planeras en överflyttning av totalt 50 anställda hos Cargotec i Finland, Sverige och USA till Tieto, från och med den 1 november 2017. De planerade åtgärderna är ett led i att nå Cargotecs mål om årliga kostnadsbesparingar på 50 miljoner euro från och med år 2020.

- Tillsammans med Tieto kommer vi att kunna bygga en ny affärsmodell som säkerställer fortsatt utveckling av Cargotecs IT-tjänster. Tieto kommer också att kunna stärka sin expertis inom IT-tjänstehantering, samtidigt som vår berörda personal blir en del av en större expertgrupp med tilltalande karriärmöjligheter, säger Soili Mäkinen, CIO på Cargotec.

- Vi är glada över att få ytterligare möjlighet att stötta Cargotec i deras affärsförnyelse och kunna fortsätta bygga på det goda samarbete vi haft under flera år. Vi välkomnar de anställda från Cargotec som med sin kompetens ytterligare stärker vår expertis inom IT-tjänstehantering, SAP och beslutsstöd, säger Jaakko Tapanainen, ansvarig för industri- och konsumentspecifika tjänster på Tieto.

För mer information, vänligen kontakta:

Jaakko Tapanainen, Head of Industrial and Consumer Services Finland, Tieto
tel: +358 40 543 6367, e-mail: jaakko.tapanainen[at]tieto.com

Leena Lie, Senior Vice President, Communications
tel: +358 (0)20 777 4000, e-mail: leena.lie[at]cargotec.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Cargotec möjliggör smarta lösningar för hantering av gods och last - såväl till lands som till sjöss. Cargotecs dottervarumärken - Hiab, Kalmar och MacGregor är marknadsledare inom lasthantering världen över. Cargotecs globala nätverk arbetar i nära samverkan med användarna och de omfattande tjänsterna säkrar kontinuerlig drift, pålitliga prestanda och hög hållbarhet. Cargotecs försäljning uppgick till sammanlagt 3,5 miljarder euro år 2016 och företaget sysselsätter cirka 11 000 personer. www.cargotec.com

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera