Tietos starka utveckling i Sverige fortsätter – energisektorn och konsulttjänster driver tillväxt

Tietos verksamhet växte med 4 procent under det tredje kvartalet 2017. I Sverige uppgick tillväxten till 8 procent med särskilt stark utveckling inom bank- och försäkringsbranschen och energisektorn. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade tisdagen den 24 oktober 2017.

Justerat rörelseresultat för koncernen blev 41,2 (35,4) miljoner euro med en vinstmarginal på 11,6 (10,4) procent.

- Den positiva utvecklingen inom samtliga affärsområden visar att vårt fokus på tillväxt ger resultat och ett tydligt mervärde till kunderna, vilket även avspeglas i en ökad kundnöjdhet överlag. Våra industrispecifika lösningar är en klar konkurrensfördel och Tieto fortsätter att investera i nya mjukvarudrivna affärsmöjligheter inom olika områden framöver. Det är även glädjande att se det starka avtryck vi gör när det gäller våra tillväxtområden så som digitala kundupplevelser, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto.

Med sin strategi för åren 2016-2020 satsar Tieto på innovation och tillväxt och avser att öka sin marknadsandel i Norden, särskilt i Sverige. Ett av de områden som gått allra starkast i Sverige under det gångna kvartalet är industrispecifika lösningar inom Industrial and Consumer Services (bland annat energi, tillverkning och detaljhandel) som visade en tillväxt på över 20 procent. I synnerhet energisektorn har varit drivande för utvecklingen, där avtal med viktiga kunder som Vattenfall och E.ON bidragit till tillväxten. Även industrispecifika lösningar inom bank- och försäkringsbranschen ökade med 20 procent.

Ett annat område som går starkt i Sverige är konsulttjänster för olika branscher. För att ytterligare stärka sin ställning som partner för affärsförnyelse meddelade Tieto den 23 oktober att företaget lägger ett rekommenderat och offentlig bud på svenska konsultföretaget Avega med cirka 350 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi har lyckats stärka vår position och växa inom flera viktiga områden på den svenska marknaden. Det finns ett starkt digitaliseringsdriv i samtliga branscher där våra konsulttjänster och industrispecifika lösningar spelar en viktig roll. Samtidigt är IT-säkerhet en väldigt aktuell fråga som står högt på många kunders agenda, och även här ser vi en positiv utveckling när det gäller våra tjänster inom området, säger Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation på Tieto.

Tietos tillväxtområden och interna startups inom digital kundupplevelseutveckling (Customer Experience Management) och IT-säkerhetstjänster (Security Services) har vuxit med 30 respektive 24 procent på koncernnivå under den gångna niomånadersperioden.

För att läsa hela rapporten för det tredje kvartalet 2017, besök Tietos hemsida: http://www.tieto.com/investors 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation, Tieto
tel: +46 70 633 4000, e-post: hakan.dahlstrom@tieto.com 

Mikko Viitala, kommunikationschef, Tieto
tel: +46 72 242 1618, e-post: mikko.viitala@tieto.com 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera