86 procent av Sveriges yngre befolkning vill ha nättjänster från offentlig sektor

86 procent av Sveriges yngre befolkning vill ha nättjänster från offentlig sektor Den offentliga sektorns satsning på 24-timmarsmyndigheten, Digital Government, och elektroniska tjänster till medborgarna ligger rätt i tiden. Hela 86 % av landets befolkning mellan 15 och 29 år kan tänka sig att använda Internet för att beställa blanketter, göra ansökningar, se kötider, boka tider, m m. Det visar en nyligen genomförd undersökning som gjorts av SIFO på uppdrag av TietoEnator. De yngre åldersgrupperna är dessutom mycket intresserade av att utnyttja Internet för att delta i samhällsdebatten. Den satsning på e-demokrati som ett antal kommuner och landsting nu gör verkar enligt undersökningen också ligga helt rätt i tiden. I valet mellan Internetkommunikation, ett personligt besök eller telefonkontakt med den offentliga sektorn, är fortfarande de traditionella kontaktvägarna de mest attraktiva om man ser till landets totala befolkning. Ungefär två tredjedelar av befolkningen föredrar ett personligt besök eller telefonkontakt. Drygt 31 procent kan tänka sig Internettjänster eller en kombination av Internet och mer traditionella kontaktvägar. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är dock mycket stora när det gäller synen på nättjänster från offentlig sektor. Ungefär hälften av alla svenskar i åldern 15 till 29 år föredrar Internet eller en blandning mellan "gammalt och nytt". Benägenheten att vilja ha kontakterna med offentlig sektor via Internet minskar sedan ju äldre man är. Enligt undersökningen är det endast 8 procent av alla pensionärer över 65 år som föredrar nätet. TietoEnator är en av de ledande leverantörerna av IT-lösningar till den offentliga sektorn. I strategin ingår bland annat att stödja stat, kommuner och landsting i utvecklingen av digitala tjänster för medborgarna. Exempel på vad man redan har gjort är en Internetbaserad gymnasieintagning för Stockholms Stad och ansökan via webben om plats i förskola i Nacka Kommun. För ytterligare information, kontakta: Nils Knutsson, Marknadsdirektör, TietoEnator Public Sector, 0708-35 44 76 nils.knutsson@tietoenator.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar