AB Hälsingborgshem effektiviserar sin fakturahantering med e:fact från PEBS/TietoEnator

AB Hälsingborgshem effektiviserar sin fakturahantering med e:fact från PEBS/TietoEnator AB Hälsingborgshem är ett av Helsingborgs stad heläga kommunala bolag med c:a 115 anställda. Hälsingborgshem tillhandahåller bostäder för 11.200 hushåll i Helsingborg. Med fakturahanteringssystemet e:fact från TietoEnator kommer bolaget nu att rationalisera sin administration av fakturor inom företaget. Genom ett avtal med Elektronisk handel PEBS AB - ett företag samägt av Posten och TietoEnator - levererar nu TietoEnator den Web-baserade datorlösningen e.Fact, som i ett och samma verktyg kan hantera såväl elektroniska fakturor som scanning av pappersfakturor och interna fakturor. Scanningdelen levereras av Helsingborgsföretaget Readsoft som specialiserat sig på tolkning av inscannat material. Detta betyder att den manuella hanteringen minimeras tack vare av digitaliserat arbetsflöde inom företaget. Lösningen kommer att helt integreras i AB Hälsingborgshems intranät. - Genom att använda systemet e.Fact från TietoEnator får vi ett mycket starkt verktyg för att effektivisera administrationen av ekonomiska dokument. Vi hanterar många fakturor inom Hälsingborgshem. En hantering som är tidsödande, monoton och som är fylld av möjliga felkällor, förseningar etc. Vi använder redan elektronisk handel till viss del så det känns naturligt att vi nu även rationaliserar fakturaprocessen@ säger ekonomichefen Torsten Carlius vid Hälsingborgshem. För ytterligare information, kontakta Torsten Carlius, ekonomichef Hälsingborgshem tel 042-17 20 15 Bertil Wilén, marknadschef TietoEnator Public Sector, tel 040-66 44 102 Ulf Linderoth, reg.ansv. elektronisk handel, TietoEnator 040-66 44 155 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder management-konsulting, systemutveckling, integration, drift och support, kommunikationslösningar, programvaror och produktutveckling. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex bank och finans, skogsindustri, offentlig sektor och telekommunikation. Elektronisk Handel PEBS AB är en av de tre ramavtalsleverantörerna som Statskontoret tecknat centrala avtal med för hela den offentliga sektorn i Sverige. PEBS ägs till lika delar av Posten och TietoEnator. PEBS marknadsför TietoEnators och Postens utbud inom elektronisk handel mot offentlig sektor under det gemensamma varumärket PEBS. Du kan läsa mer om PEBS tjänster på www.pebs.se, eller kontakta oss via email; info@pebs.se eller på telefon 08-727 4400 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar