Bedömning för helåret 2000

Bedömning för helåret 2000 Tillväxten i efterfrågan på IT-tjänster är beroende av investeringar i digital produktion och distribution. På grund av stora investeringar i slutet av förra året kommer investeringstillväxten under 2000 att vara lägre än föregående år. Den blygsamma tillväxten förväntas att fortsätta under resten av året. TietoEnators fokusering på tillväxtområden och värdeadderande tjänster fortsätter att driva tillväxten långsiktigt. Fokuseringen minskar dock både tillväxt och vinst kortsiktigt, detta som en följd av den pågående övergången till högre värdeadderande tjänster och genomförandet av strukturella förändringar i delar av koncernens svenska affärsverksamhet. Koncernens långsiktiga tillväxtmål om 20 % är baserat på ökad efterfrågan inom kärnverksamheten och ytterligare företagsförvärv. Omstruktureringar och fortsatt blygsam tillväxt har på kort sikt en påverkan på resultatet. Koncernen förväntar sig att för andra halvåret år 2000 kunna rapportera ett rörelseresultat (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, i linje med det för de första sex månaderna av år 2000 (39.5 miljoner EUR). TietoEnators fullständiga delårsrapport för de första tre kvartalen 2000 kommer att publiceras den 31 oktober. För vidare information, kontakta: Tuija Soanjärvi, Finanschef , TietoEnator. Tel +358 9 8626 2213 Eric Österberg, Informationsdirektör, TietoEnator, Tel +46 70 590 0599 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar