Carl-Johan Lindfors utses till direktör för affärsområde Application Services

Carl-Johan Lindfors utses till direktör för affärsområde Application Services Hannu Niilo-Rämä, Direktör (Senior Vice President) för TietoEnators Affärsområde Application Services har av hälsoskäl beslutat lämna sin post från och med 1 juli 2001. Han ersätts av Carl-Johan Lindfors (43) som också blir medlem av TietoEnators koncernledning. Carl-Johan Lindfors är ställföreträdande affärsområdesansvarig och upprätthåller redan idag tjänsten som chef för affärsområdet. Application Services som är ett av TietoEnators sex affärsområden, är specialiserat på programvaror och supporttjänster för ekonomi- och personalhantering samt logistik. Affärsområdet har totalt cirka 1000 medarbetare i Finland, Sverige, Norge och Danmark. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar