Finland Post och TietoEnator i samarbete

Finland Post och TietoEnator i samarbete Finland Post AB och TietoEnator har tecknat ett samarbetsavtal kring erbjudande av gemensamma logistiktjänster och relaterade IT-tjänster. Tjänsterna riktar sig i inledningsskedet mot den offentliga sektorn och då framför allt kommuner och kunder inom hälso- och sjukvård. Målet är att erbjuda kompletta tjänstepaket som skall effektivisera kundernas logistikfunktioner. Samarbetet stärker företagens positioner som ledande leverantörer inom logistikområdet. Företagens logistikfunktioner styrs och administreras idag i allt högre grad av datateknik. Som följd räcker det inte att bara titta på de fysiska processerna utan man måste också på ett tidigt stadium beakta de datatekniska lösningarna. Genom att planera utvecklingsåtgärder för båda sidor samtidigt uppnår man resultat effektivare än tidigare. Tjänsterna som Finland Post och TietoEnator erbjuder omfattar allt från konsultation till outsourcing. Finland Post är den största leverantören av logistiktjänster i Finland. Företaget erbjuder avtalsbaserade tjänster för till exempel hantering av enskilda interna och externa logistikfrågor, konsultation kring logistikprocesser eller outsourcing av hela logistikfunktioner. TietoEnator är en komplett leverantör av värdeadderande IT-tjänster och bidrar med djup kompetens inom både IT-området och inom ett flertal branscher. Företaget kan åta sig allt ifrån enskilda konsultuppdrag till hela integrations- och implementationsprojekt, mjukvarulösningar, kommunikationslösningar, förvaltning och drift. TietoEnator har redan utvecklat ett flertal av Finland Posts logistiksystem och kommer i det nya samarbetet att integrera dessa med kundernas informationsflöden. För ytterligare information, kontakta: TietoEnator, direktör Ari Karppinen, +358 9 862 60470, +358 40 550 1019 ari.karppinen@tietoenator.com Posten Finland AB, Logistiktjänster, direktör Peter Klenberg, +358 204 51 8588 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com Finland Post AB erbjuder företag, sammanslutningar och konsumenter helhetslösningar inom meddelandeförmedling och logistik för nätverksekonomins behov nationellt och internationellt. Koncernen omsätter över 6 miljarder mark och har cirka 25000 anställda. 80 procent av omsättningen kommer från tjänster riktade mot företag. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00410/bit0001.pdf

Dokument & länkar