Finland Post ökar sitt aktieinnehav i Atkos Printmail

Finland Post ökar sitt aktieinnehav i Atkos Printmail Finland Post AB planerar att öka sitt aktieinnehav i Atkos Printmail Oy, ett samriskbolag som för närvarande ägs av Posten (51 %) och TietoEnator Corporation (49 %). Efter transaktionen kommer Posten att inneha 80 % av Atkos Printmail, som erbjuder tryckning, post och tjänster för direktmarknadsföring. Ägarnas avsikt är att höja effektiviteten genom att satsa på sina kärnverksamheter och de verksamheter som stödjer dem. Posten fokuserar på heltäckande värdeadderande tjänster för fysisk och elektronisk kommunikation. Atkos Printmails elektroniska meddelandeverksamhet och stödtjänster ger också förutsättningar för en internationell expansion. TietoEnators strategi är inriktad på värdeadderande tjänster för den digitala ekonomin, applikationer och outsourcing. Finland Post och TietoEnator undersöker nu möjligheterna att utveckla samarbetet utanför Finland. Företagen tror att en specialisering och samordning kommer att ge förutsättningar för en breddad internationell affärsverksamhet. TietoEnator kommer att ha en vinst på 21 miljoner Euro från transaktionen redovisad i första kvartalsbokslutet år 2001. Under 1998 startade Finland Post och TietoEnator en joint venture som kallas Nordic Printmail. Detta sammanförde Postens expertis inom meddelandehantering med TietoEnators IT-kunnande för att skapa ett effektivt och heltäckande tjänsteutbud som omfattar tryckning, återkoppling, direktmarknadsföring, post, digital tryckning och elektronisk arkivering. Förra året förvärvade Nordic Printmail verksamheten för direktmarknadsföring från Atkos Oy och som följd omdöptes företaget till Atkos Printmail Oy. Nettoförsäljningen för innevarande år kommer att uppgå till ca FIM 280 M med omkring 500 anställda. För ytterligare information, kontakta: Juha Salovaara, Direktör, Messaging, Finland Post AB, +358 204 51 4647 Mr Juhani Lano, Vice VD, TietoEnator Corporation, +358 400-441 735 Finland Post AB erbjuder meddelandehantering och totala logistiklösningar för behoven inom näringsliv, organisationer och hushåll över hela Finland samt även internationellt. Finland Posts sammanlagda nettoförsäljning överstiger FIM 6 miljarder och företaget har ca 24 000 anställda. Omkring 80 % av nettoförsäljningen kommer från posttjänster inom näringslivet. Den största delen av nettoförsäljningen kommer från traditionell brevtrafik men företagets snabbast växande affärer är e-meddelandetjänster och totala logistiklösningar. Finland Post AB är helt statligt ägt. TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Helsinki Exchanges Stockholm Stock Exchange Principal Media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00820/bit0002.pdf

Dokument & länkar