Folktandvården i Östergötland utvecklar verksamheten med system från Tiet

Folktandvården i Östergötland utvecklar verksamheten med system från TietoEnator Folktandvården i Östergötland har valt TietoEnators tandvårdssystem Effica för att utveckla sin tandvårdverksamhet. Effica är ett komplett IT-stöd med bland annat digital journal, tidbok, kallelse och remisshantering. Till systemet kan också kopplas digital röntgen och bildhantering. Folktandvården i Östergötland har sedan många år profilerat sin verksamhet kring hög vårdkvalitet och hög tillgänglighet för befolkningen i länet. Införandet av ett modernt och effektivt IT-stöd är därför ett naturligt steg för verksamhetens framtida utveckling. Valet av TietoEnators system Effica har skett i bred konkurrens med flera olika leverantörer. - Vi behöver skapa bättre förutsättningar för vår framtida utveckling och ännu bättre patientservice. Med satsningen på Effica till våra kliniker ökar vi möjligheterna att erbjuda östgötarna en ännu bättre tandvårdsservice, menar Kerstin Borg, projektledare och IT-ansvarig vid Folktandvårdens stab inom Östergötlands landsting. - Vi kommer också att erbjuda vår personal på klinikerna en rejäl kompetenshöjning när det gäller att utnyttja datorer och Effica i den kliniska verksamheten. Det är vår målsättning att skapa ökad delaktighet, så att medarbetarna upplever att de kan påverka utformningen av den framtida tandvården för invånarna. Då är ökad användning av datorstöd och digitala lösningar viktiga för vår framgång, fortsätter Kerstin Borg. TietoEnator erbjuder med Effica ett kraftfullt IT-stöd för utveckling av den moderna tandvården. Systemet är spritt i flera länder med tyngdpunkt i Sverige och Finland. För ytterligare information, kontakta: Ingvar Ryden, försäljningschef, TietoEnator Health Care tel: 046- 18 07 64, mobil 0705- 18 07 64, ingvar.ryden@tietoenator.com Kerstin Borg, IT-ansvarig, Folktandvårdens stab Landstinget Östergötland tel: 013- 22 86 30, kerstin.borg@lio.se TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt, programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com Folktandvården i Östergötland är organisatoriskt en egen produktionsenhet inom landstinget i Östergötland. Folktandvården finns på cirka 40 olika adresser fördelat på allmäntandvård, sjukhus- och specialisttandvård. Inom Folktandvården arbetar cirka 680 personer. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00260/bit0001.pdf

Dokument & länkar