Göteborgs stad väljer Procapita från TietoEnator som modernt verksamhetsstöd

Göteborgs stad väljer Procapita från TietoEnator som modernt verksamhetsstöd Göteborgs stad har valt TietoEnators verksamhetsstöd Procapita Barn och Ungdom. Systemet, som är marknadsledande inom kommunal barn- och ungdomsverksamhet, ska användas av stadens 21 stadsdelsnämnder. Dessutom kommer Göteborgs stad att använda TietoEnators kommuninvånar- register KIR. Procapita beräknas att vara igång i full skala under april 2001. - Vi ville ersätta vårt egenutvecklade system med en modernare plattform, för att bland annat slippa eget underhåll och utveckling. Valet stod till slut mellan två system, och när vi utvärderade dessa utifrån kriterierna funktionalitet, ekonomi och teknik föll valet på Procapita Barn och Ungdom, säger Jan Persson på Göteborgs stadskansli. Utvecklas ständigt Bland de fördelar användarna kommer att uppleva med Procapita Barn och Ungdom är ett Windowsgränssnitt som alla känner igen och som gör systemet lätt att använda, enligt Jan Persson. - Procapita har många användare runt om i landet vilket borgar för att systemet ständigt utvecklas och anpassas efter aktuella behov. En tänkbar utveckling för oss är att gå vidare med nya funktioner, till exempel för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, säger Jan Persson. - Göteborgs stad har valt marknadens största produkt, som finns i runt 150 kommuner. Vi kan garantera att Procapita ständigt utvecklas med den senaste tekniken. Dessutom har vi en bred verksamhetskunskap och vet vad kommunerna efterfrågar, säger Christer Sandrehav på TietoEnator - Denna affär innebär att vårt samarbete med Göteborgs stad fördjupas ytterligare, något som naturligtvis gläder oss, säger Bo Gärdfors, marknadschef TietoEnator Public Partner. För mer information var vänlig kontakta: Jan Persson, Göteborgs stadskansli, tel: 031-61 22 53, e-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Christer Sandrehav, TietoEnator, tel: 054-13 70 45, e-post: christer.sandrehav@tietoenator.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder management-konsulting, systemutveckling, integration, drift och support, kommunikationslösningar, programvaror och produktutveckling. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex bank och finans, skogsindustri, offentlig sektor och telekommunikation. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar