Handelsbanken i Finland och TietoEnator inleder IT-samarbete

Handelsbanken i Finland och TietoEnator inleder IT-samarbete Handelsbanken och TietoEnator har undertecknat ett intentionsavtal om IT- samarbete. Enligt avtalet skall Handelsbankens IT-funktioner i Finland i huvudsak produceras enligt den samarbetsmodell som TietoEnator byggt upp för finansbranschen. I praktiken innebär detta att TietoEnator övertar huvudansvaret för underhållet och utvecklingen av bankens datasystem i Finland. Målet för samarbetet är att tillsammans med TietoEnator Finance Sector skapa en heltäckande och flexibel modell för utvecklingsarbetet gällande de nuvarande systemen men också för nya projekt. Den nya modellen och IT- arkitekturen skall svara mot de krav som den alltmera webbinriktade bankvärlden ställer idag och i framtiden. Intentionsavtalet leder till ett egentligt samarbetsavtal som skall undertecknas under hösten. Avtalet omfattar både systemutveckling, underhåll och drift. Tjänsterna i avtalet levereras av TietoEnators Finance Sector samt Processing and Network Support. TietoEnator är en av de ledande leverantörerna av högt förädlade IT- tjänster inom finanssektorn i Nordeuropa och störst på betalkort i Östeuropa. Inom finanssektorn har TietoEnator en styrka på över 1 500 professionella medarbetare och dess strategi baserar sig på långvariga samarbetsförhållanden med kundföretagen. En viktig del av verksamheten består av att utveckla program som utnyttjar det nyaste inom IT och att integrera dem i redan existerande helheter. Handelsbanken är en nordisk bankkoncern som idkar universalbanksverksamhet i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Handelsbanken inledde bankverksamheten i Finland år 1990. Fr.o.m. 1998 har Handelsbanken i Finland fungerat som en självständig regionbank. Regionbanken omfattar idag 18 kontor, personalen i Handelsbanken i Finland uppgår till ca 440. Handelsbanken erbjuder banktjänster för privatpersoner och företag och de täcker allt från ut- och inlåning till betaltjänster, placerings-, valuta- , och penningmarknadstjänster samt finansbolagstjänster. Tilläggsuppgifter: Handelsbanken Carl-Axel Olsson, tfn 010 444 2600 e-post: carl-axel.olsson@handelsbanken.fi Eric Nyman, tfn 010 444 2441 e-post: eric.nyman@handelsbanken.fi Pirjo Repo, tfn 010 444 2204 e-post: pirjo.repo@handelsbanken.fi TietoEnator Veli Pohjolainen, tfn (09) 8626 2233 e-post: veli.pohjolainen@tietoenator.com Aaro Mutikainen, tfn (09) 8626 2635 e-post: aaro.mutikainen@tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar